Van de bestuurstafel februari

18/02/2018

De kop van het nieuwe jaar is eraf en het Bestuur en de commissies zijn alweer druk met plannen en ideeen voor het aankomende zomerzeizoen. Zo is de ledenadministratie bezig met de nieuwe ledenpassen en zijn de TC en BC in overleg over de agenda. De eerste activiteit van dit jaar zit er alweer op. Namelijk De Pubquiz op 9 februari met maar liefst 150 deelnemers! Lees verder voor meer info vanuit Bestuur.

De Secretaris
De functie in het Bestuur is nog vacant. We zijn op zoek naar iemand die overzicht heeft wat er speelt in de vereniging en dit in goede banen kan leiden. Initiatief toont en kan delegeren. Samenwerken met Bestuur en commissies om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en maakt zichtbaar wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen de vereniging.

Concrete een aantal zaken die een secretaris doet:
• Beheert de mail van de vereniging. Stuurt de mail door aan de desbetreffende commissies.
• Maakt het archief van de vereniging. Hierin staan de notulen en afspraken die gemaakt zijn.
• Controle van bevoegdheid van tennistrainers, VCL, VTL. Geeft aan als licenties vernieuwd moeten worden.
• Contact met KNLTB, als tussenpersoon van de vereniging. Zorgt dat de juiste mensen geïnformeerd worden.
• Jaarvergadering voorbereiden.
• (De taak van notuleren wordt gedaan door notulist).

Voor meer informatie over deze functie kan er contact opgenomen worden met het Bestuur.

De Penningmeester
De subsidieaanvraag van de zonnepanelen en LEDverlichting is afgehandeld en is succesvol verlopen.

Algemeen
Pasjes ophalen voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden in de week van 21 maart en wel op woensdag, donderdag, vrijdag (overdag) en zaterdag (morgen). Neem even de moeite op het pasje op te halen. Pasjes die blijven staan kosten nadien veel extra tijd en administratie. Laten we dat voorkomen.

De LedenPR heeft binnenkort overleg om te brainstormen hoe nieuwe leden in de omliggende nieuwbouwwijken benaderd kunnen worden.

Padelbanen. Het lijkt een nieuwe trend te zijn waar Westlandse tennisverenigingen gestart zijn met de aanleg van een padelbaan. De vraag is gesteld om is te onderzoeken of dit voor onze vereniging haalbaar is.

De TC
De activiteitenkalender voor seizoen 2018/2019 wordt opgemaakt. Half maart wordt deze gepubliceerd op de site.

De eerste toernooien in maart zijn het Open Wintertoernooi van 10 maart t/m 18 maart. En op 23 maart is er het Après-ski toernooi voor jongeren (18 tot ca. 35jr).

De voorbereiding van de voorjaarscompetitie is in gang. Onze VCL (Verenigings Competitie Leider) Ton van Noort heeft de teams opgegeven bij de KNLTB en nu is het wachten op de indeling. Als dit bekend is dan kan het banenschema gemaakt worden. Dit zal in overleg zijn met JC en TC.

De JC
Door de JC is een beleidsplan opgesteld en dit als voorstel neergelegd bij het Bestuur. Een goed en ambitieus plan waarbij in de JC besproken gaat worden wat op korte termijn en op lange termijn gerealiseerd kan worden. In de volgende BV zal dit op de agenda staan.

Voor de nieuwe jeugdleden wordt er een instuif georganiseerd om een goede eerste indruk te geven van onze vereniging.

De voorbereidingen van de voorjaarscompetitie voor de jeugd is in gang. Alle leeftijden doen hieraan mee. Tenniskids rood ( 6-9 jr), oranje ( 8-11 jr), groen (10-12jr.) en junioren (12-18 jr.). Er zullen meer banen gebruikt worden door het grotere aantal teams t.o.v. vorig jaar.


De BC 
De kwaliteit van de kroketten, bitterballen en frikandellen wordt verhoogd. Daarmee wordt de prijs van een broodje kroket e.d. ook verhoogd.

Voor rokers is dé plek om te roken buiten bij de entree. Een enkele keer staan er mensen in het halletje te roken. Er zal contact met de rokers opgenomen worden om dit niet meer te doen en er komt meer toezicht.

De SC
Voor de jeugdselectie worden er shirtjes bijbesteld die met de competitie gedragen zullen worden.

  • Duijnisveld Jumbo Boere Michel Vis Tweewielers DRV Accountants & Adviseurs Connecting Lilies Van der Valk - De Groot
  • Makro Ruitenburg ACS Miko DB Telecom WL Media
  • John Bruinen Loonbedrijf