Afhalen (vernieuwde en meerjarige) ledenpassen

De nieuwe ledenpassen kunnen binnenkort weer afgehaald worden. Dit kan alleen als de contributie op tijd is betaald. Wij wensen iedereen weer een goed nieuw tennisseizoen toe en voor de deelnemers een goede voorjaarscompetitie! Afhaalmomenten zijn

Woensdag 27 maart: 19.00 - 21.30 uur
Donderdag 28 maart: 19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 29 maart: 11.00 - 16.00 uur
Zaterdag 30 maart: 11.00 - 16.00 uur

Meerjarige ledenpassen per 1 april 2019
De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisverenigingen streven naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meerjaren ledenpas, die in februari/maart voor alle leden aan de verenigingen wordt geleverd, heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg.

Lees er hier meer over, ook wat betreft de gevolgen voor competitie en toernooien. 

  • Duijnisveld Ruitenburg Jumbo Boere John Bruinen Loonbedrijf Miko DRV Accountants & Adviseurs
  • ACS Makro Connecting Lilies Michel Vis Tweewielers WL Media DB Telecom