Disclaimer

 

Op deze pagina's kunnen merknamen voorkomen, waarvan het ęcopyright bij de betreffende partijen ligt.
Het is niet de bedoeling van mij deze copyrights te schenden. Ter volledigheid van de informatie op mijn homepage neem ik vaak juist wel verwijzingen of foto's over. Ik zie dit als positieve reclame!

Mochten bedrijven en/of partijen bezwaar hebben tegen bepaalde publicaties van b.v. links, foto's, merknamen en teksten uit artikelen op deze webpagina's, dan kunnen zij met mij contact opnemen om de publicatie op deze website aan te passen en zonodig te verwijderen.

Daarnaast geldt op het meeste gepubliceerde materiaal zoals teksten en foto's het Copyright van Ted Damen.
Niets uit deze site mag voor verdere publicatie overgenomen en/of verveelvoudigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij. Voor eigen gebruik heb ik geen bezwaar, maar niet als bron voor eventuele verdere publicaties in wat voor vorm dan ook.

De in deze site opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd. Mochten er desondanks onjuistheden en/of onvolledigheden geconstateerd worden, dan kan ik daar uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. U kunt mij daar natuurlijk wel op wijzen! 

Ted Damen E-mail: tjdamen@hotmail.com

December 2001