Padelbanen bij Verburch?

Oktober 2022

Padelbanen bij Verburch? - Situatie op dit moment
Zoals bekend zijn we binnen een werkgroep, bestaande uit Jan van Veen, Joost Vollebregt, vanuit het Bestuur Cort van Dijk en Marco Barendse, op dit moment bezig om de mogelijkheden van Padel bij Verburch te onderzoeken. De fase van onderzoeken is inmiddels afgerond en we zijn nu druk bezig met de vervolgstappen. Dat betekent dat er subsidie aangevraagd is bij de Gemeente en bij de Overheid (BOSA). Wanneer beide subsidies worden toegekend betreft dit ongeveer 45% van de investering. En dat is eigenlijk wel een benodigde basis om mee verder te kunnen. Daarnaast is er een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Gemeente.

Het plan is 3 padelbanen op de plek waar nu baan 9 ligt en hiermee vergroten we dus meteen de capaciteit van onze park, want in plaats van 9 banen krijgen we dan 11 bespeelbare banen. Met de werkgroep-padel hebben we bij een aantal verenigingen gekeken waar padelbanen zijn aangelegd door verschillende bouwers. Inmiddels hebben we ook offertes ontvangen van verschillende bouwers. Er zijn op dit moment 2 bouwers waar we vooralsnog mee door willen gaan. Ook is er uiteraard overleg met de mensen binnen het Verburch Sportcentrum. Wij hopen dat er rond de ALV op 6 december meer is uitgekristalliseerd en we meer kunnen vertellen. Qua tijdsplanning denken we nu eerder aan zomer 2023 dan aan begin 2023. Zoals gezegd... we hopen jullie binnenkort nader te kunnen informeren over de vervolgstappen.


Februari 2022

Een Poll onlangs in de nieuwsbrief van december 2021 heeft onderstaand resultaat opgeleverd.

Op dit moment worden offertes opgevraagd om een beter beeld te verkrijgen van de kosten.

# PollPoll      % Poll                
ja op naam10372,5%85%
ja, niet op ledenlijst1712,0% 
nee op naam1812,7%15%
nee, niet op ledenlijst42,8% 
 142100% December 2021


Inmiddels is een steeds groter wordende roep om padelbanen bij Verburch Tennis omgezet in daden. Een eerste initiatief en aanzet zijn genomen door Jan van Veen en Joost Vollebregt en is inmiddels omarmd door het Bestuur; in die zin dat het een onderzoek naar de mogelijkheden zeker de moeite waard is. Er is inmiddels dan ook wat meetwerk verricht en wat geïnformeerd bij bedrijven. Op 1 van onze banen zullen dan 3 padelbanen komen. Uiteraard willen we ook graag weten wat de leden hiervan vinden voordat we verder gaan. Graag jullie reactie.

Klik hier - Graag horen we wat jij ervan vindt

  • Ruitenburg ACS Duijnisveld John Bruinen Loonbedrijf DRV Accountants & Adviseurs
  • Gebr Nederpel Potplanten Rumble IT Westlandse Banen Miko Michel Vis Tweewielers Jumbo Boere