Van de bestuurstafel november

30/10/2018

VAN DE BESTUURSTAFEL NOVEMBER 2018

De voorzitter

De najaarscompetitie is weer gespeeld voor de jeugd en de senioren. Goed te zien dat de teams zich optimaal inzetten om de wedstrijden tot een succes te maken. En ook dit seizoen mogen we een aantal kampioenen huldigen!

De sponsors en clubmembers hebben een jaarlijkse uitje gehad op zaterdag 29 september. Het was zeer geslaagd tijdens de boottocht naar ’t Woudt met bezoek aan Melkveehouderij Dijkshoorn.

Tot slot alvast een reminder voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 november 2018. Het bestuur is met de voorbereiding begonnen voor deze avond. Noteer deze datum in de agenda.

De secretaris
Er is een bijeenkomst geweest van Westlandse Tennisverenigingen en de KNLTB.

Dit is het WTO (Westlands Tennis Overleg). De KNLTB heeft ervoor gekozen om de districten zoals die bekend waren te verkleinen naar “kringen”. Dit houdt in dat de verenigingen in de regio meer onderling contact hebben over zaken die binnen de verenigingen spelen. Zo kan er kennis gedeeld worden en zaken die voor alle clubs spelen gezamenlijk besproken worden.

Vanuit de KNLTB heeft de jeugd alle aandacht, omdat het bij de bond, maar ook bij de verenigingen een tendens te zien is dat het aantal jeugdleden terugloopt.

Vanuit de verenigingen wordt er een wedstrijden/toernooien kalender opgesteld. Zo kan er waar mogelijk de toernooiweek op elkaar afgestemd worden.

13 maart 2019  is de volgende WTO

De TC
Het Jumbo Boere Tennis Event is succesvol verlopen. Er is veel energie geleverd door alle betrokkenen in de voorbereidingen en tijdens het toernooi. Met voldoening  wordt er teruggekeken op deze week.

Voor volgend seizoen is er samen met de leden van de Onings clubkampioenschappen besloten dat de data waarop beide toernooien worden gehouden worden gewijzigd.

Het Jumbo Boere Tennis Event zal worden gehouden in de week van 6 juli

Het clubkampioenschappen wordt in september gehouden. Dit toernooi zal een nieuwe formule krijgen. Hierover wordt in 2019 gesproken. Het doel is dat er een nieuwe elan ontstaat in de vereniging om de clubkampioenschappen steviger op de kaart te zetten.

De Aardwarmte Vogelaer Ranglijstcompetitie staat in de startblokken met gelukkig weer veel aanmeldingen. Op de dinsdag- en woensdagavond gaat we als experiment op iets andere tijden spelen. Als dit bevalt, gaan we daar in januari mee verder.

Iedereen succes met alle competities en ook andere activiteiten aankomende winter!

De JC
De grote clubactie loopt bij de jeugdleden nog tot 10 november. Zo komt Verburch onder de aandacht bij een ieder die een lot heeft gekocht.

Op 17 september is er overleg geweest met de Westlandse Jeugdverenigingen. De algemene zorg wordt gedeeld wat betreft het motiveren van de jeugdspelers en het feit dat tennis veelal als 2de sport wordt gezien. Ook aankomende winter wordt in elk geval weer de Westlandse Jeugdcompetitie opgezet, hetzij in iets andere opzet. Op vrijdag 8 februari zal er bij Verburch worden gespeeld.

De SC
De Rabobank Clubkas Campagne is afgerond en we willen diegene die ons punten heeft gegevens hartelijk danken hiervoor! Op 19 november zal er tijdens een feestelijke avond in De Naald bekend worden gemaakt wat elke vereniging voor bedrag krijgt overgemaakt uit deze actie. We zijn benieuwd!

Onlangs zijn er twee nieuwe winddoeken opgehangen op ons tennispark, namelijk van Connecting Lilies en ook die van Barn47. Een mooi aanvulling op de winddoeken en ook bankjes die al op ons tennispark staan. Er zijn eventueel nog wat bankjes over, dus heeft u interesse mail naar sponsor@verburchtennis.nlVAN DE BESTUURSAFEL JUNI 2018


De voorzitter
De reguliere voorjaars competitie is nu afgelopen, de ‘’veteranen competitie’’ staat te beginnen. Jammer dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed. Ik wens de teams ieder geval heel veel succes.

De Onings Clubkampioenschappen dubbel zijn van 24 t/m 29 juni. Ik raad iedereen aan om hieraan mee te doen. Hoe meer mensen des te beter voor de sfeer en omzet.

De vakantie staat voor de deur: Ik wens iedereen een welverdiende vakantie toe en weer uitgerust en fit op het werk en/of op de baan.

De Secretaris
De aandacht is nog gericht op het vinden van een secretaris. In het stuk “van de bestuurstafel” van februari staat een kort overzicht van de werkzaamheden die een secretaris zoal doet. Terug te vinden op de site.

De TC
Veel teams zijn geïnformeerd over de cursus verenigingscompetitie leider(VCL). De bedoeling is dat er meer competitiespelers gezamenlijk deze cursus willen gaan doen. Naast Ton van Noort, die coördinator is van de competitie, zijn er meer spelers die als VCL kunnen optreden op de dagen dat zij zelf op ons park competitie spelen.

De JC
De competitie is goed van start gegaan. Een zondagmorgen waarbij alle banen bezet waren met jeugdspelers is een mooie ontwikkeling.

De clubkampioenschappen worden gehouden op vrijdag en zaterdag 22 en 23 juni. Dit zal waarschijnlijk een single toernooi zijn.

De BC
Het terras heeft een nieuwe frisse look gekregen. Nieuwe stoelen zijn rond de tafels geplaatst. Tevens wordt het tennispark opgefleurd door mooi gevulde plantenbakken.

De SC
We hebben een goede actie gehad bij de Jumbo, het behaalde bedrag was 525,- euro, voor dit bedrag zijn: tennisballen, clips en een kinderracket besteld. (dit zijn waardebonnen die op hun site besteed moeten worden) De volgende toernooi waaraan onze commissie gaat werken is weer (toevallig ook) het Jumbo Boere Tennis Event in augustus.VAN DE BESTUURSTAFEL FEBRUARI 2018

De kop van het nieuwe jaar is eraf en het Bestuur en de commissies zijn alweer druk met plannen en ideeen voor het aankomende zomerzeizoen. Zo is de ledenadministratie bezig met de nieuwe ledenpassen en zijn de TC en BC in overleg over de agenda. De eerste activiteit van dit jaar zit er alweer op. Namelijk De Pubquiz op 9 februari met maar liefst 150 deelnemers! Lees verder voor meer info vanuit Bestuur.

De Secretaris
De functie in het Bestuur is nog vacant. We zijn op zoek naar iemand die overzicht heeft wat er speelt in de vereniging en dit in goede banen kan leiden. Initiatief toont en kan delegeren. Samenwerken met Bestuur en commissies om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en maakt zichtbaar wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen de vereniging.

Concrete een aantal zaken die een secretaris doet:
• Beheert de mail van de vereniging. Stuurt de mail door aan de desbetreffende commissies.
• Maakt het archief van de vereniging. Hierin staan de notulen en afspraken die gemaakt zijn.
• Controle van bevoegdheid van tennistrainers, VCL, VTL. Geeft aan als licenties vernieuwd moeten worden.
• Contact met KNLTB, als tussenpersoon van de vereniging. Zorgt dat de juiste mensen geïnformeerd worden.
• Jaarvergadering voorbereiden.
• (De taak van notuleren wordt gedaan door notulist).

Voor meer informatie over deze functie kan er contact opgenomen worden met het Bestuur.

De Penningmeester
De subsidieaanvraag van de zonnepanelen en LEDverlichting is afgehandeld en is succesvol verlopen.

Algemeen
Pasjes ophalen voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden in de week van 21 maart en wel op woensdag, donderdag, vrijdag (overdag) en zaterdag (morgen). Neem even de moeite op het pasje op te halen. Pasjes die blijven staan kosten nadien veel extra tijd en administratie. Laten we dat voorkomen.

De LedenPR heeft binnenkort overleg om te brainstormen hoe nieuwe leden in de omliggende nieuwbouwwijken benaderd kunnen worden.

Padelbanen. Het lijkt een nieuwe trend te zijn waar Westlandse tennisverenigingen gestart zijn met de aanleg van een padelbaan. De vraag is gesteld om is te onderzoeken of dit voor onze vereniging haalbaar is.

De TC
De activiteitenkalender voor seizoen 2018/2019 wordt opgemaakt. Half maart wordt deze gepubliceerd op de site.

De eerste toernooien in maart zijn het Open Wintertoernooi van 10 maart t/m 18 maart. En op 23 maart is er het Après-ski toernooi voor jongeren (18 tot ca. 35jr).

De voorbereiding van de voorjaarscompetitie is in gang. Onze VCL (Verenigings Competitie Leider) Ton van Noort heeft de teams opgegeven bij de KNLTB en nu is het wachten op de indeling. Als dit bekend is dan kan het banenschema gemaakt worden. Dit zal in overleg zijn met JC en TC.

De JC
Door de JC is een beleidsplan opgesteld en dit als voorstel neergelegd bij het Bestuur. Een goed en ambitieus plan waarbij in de JC besproken gaat worden wat op korte termijn en op lange termijn gerealiseerd kan worden. In de volgende BV zal dit op de agenda staan.

Voor de nieuwe jeugdleden wordt er een instuif georganiseerd om een goede eerste indruk te geven van onze vereniging.

De voorbereidingen van de voorjaarscompetitie voor de jeugd is in gang. Alle leeftijden doen hieraan mee. Tenniskids rood ( 6-9 jr), oranje ( 8-11 jr), groen (10-12jr.) en junioren (12-18 jr.). Er zullen meer banen gebruikt worden door het grotere aantal teams t.o.v. vorig jaar.


De BC 
De kwaliteit van de kroketten, bitterballen en frikandellen wordt verhoogd. Daarmee wordt de prijs van een broodje kroket e.d. ook verhoogd.

Voor rokers is dé plek om te roken buiten bij de entree. Een enkele keer staan er mensen in het halletje te roken. Er zal contact met de rokers opgenomen worden om dit niet meer te doen en er komt meer toezicht.

De SC
Voor de jeugdselectie worden er shirtjes bijbesteld die met de competitie gedragen zullen worden.

  • DRV Accountants & Adviseurs John Bruinen Loonbedrijf Connecting Lilies Duijnisveld Ruitenburg DB Telecom
  • WL Media Makro Jumbo Boere Miko ACS Michel Vis Tweewielers