Verburch Sportcentrum uit lockdown

Fotoshoot Verburch Sportcentrum

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het Coronacrisis. Iedereen is wel op de één of andere manier geraakt door het virus. Ook het Verburch Sportcentrum is hard getroffen; alle wedstrijden en trainingen zijn stilgelegd. Pas in juni is een deel weer langzaam opgestart, waarbij eerst de jeugd mocht beginnen met alle aanpassingen volgens het RIVM. Met dank aan alle vrijwilligers die hiermee belast waren om dit zo goed mogelijk op te zetten.

Omdat alle vaste kosten doorliepen en de baromzetten naar nul waren gedaald is de financiële situatie van Verburch ook een stuk minder geworden. Gelukkig is met hulp van de Gemeente een deel van het tekort gedekt. De jubilea van onder andere de Tennis, De Sporthal en de Volleybal konden niet doorgaan. Deze jubilea zullen wellicht dit jaar in een aangepaste vorm en anders volgend jaar nog worden gevierd. Via de nieuwe site www.verburch.nl en in de media wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Volgens het Verburch PR-Team en de verschillende verenigingen een goed moment, na alle Corona-perikelen, voor een heuse fotoshoot met sporters uit alle geledingen, van jong tot oud! Vanuit het Verburch Sportcentrum wensen we iedereen een goede zomer toe en voor de sporten met een zomerstop; we zien iedereen graag terug in het nieuwe seizoen!

Kijk hier voor meer foto's!


Nieuwe website online! 28 november 2019

Onder impuls van de businessclub 'Vrienden van Verburch' en Sport Stichting Verburch zijn de Verburch sportverenigingen in 2017 gezamenlijk aan de slag gegaan om Verburch Sportcentrum beter onder de aandacht te brengen bij de bewoners van Poeldijk en omstreken. Het thema waarmee het Verburch PR Team aan de slag is gegaan luidt dan ook 'Verenigd in beweging'. 

Het Verburch PR Team, met vertegenwoordigers vanuit alle verenigingen, had hoog op het verlanglijstje staan om alle verenigingen een nieuwe website te bezorgen via www.verburch.nl. Na een flink aantal vergaderingen met de webmasters en de ontwerpers van The Mind Office hebben we vanaf nu een website om trots op te zijn. De website verhoogt de herkenbaarheid van de verenigingen, alle informatie is centraal te vinden, de kosten van de website kunnen worden gedeeld en de webmasters kunnen gezamenlijk optrekken bij het onderhouden van de website. Naast de website zullen we Verburch Sportcentrum en het nieuws over haar bewoners ook een plaats geven op sociale media als Facebook en Instagram.

Vanuit Verburch Tennis hebben we onze eigen website behouden en staat deze gelinkt op de website van Verburch Sportcentrum. Ook hebbben we de mogelijkheid om daar onze activiteiten en eventueel nieuwsberichten op te plaatsen. 

Bekijk hier de website van Verburch Sportcentrum : www.verburch.nl

Het Verburch PR Team
November 2019De volgende stap is gezet; ook nieuw logo Verburch Tennis!
April 2019

Inmiddels zijn we ruim een maand verder en zijn er volgende stappen gezet. De afgelopen maanden is er druk gewerkt om een Verburch Presentatiegids  af te ronden. Geen moeite is bespaard gebleven en een zo compleet mogelijk beeld te geven van hetgeen het Verburch Sportcentrum te bieden heeft.

Alle sporten èn meer komen daarin dan ook aan bod.

Het Magazine zal de komende dagen huis-aan-huis worden bezorgd in Poeldijk en het nieuwe eigentijdse Verburch-logo wordt meteen gelanceerd.


Deze staat mooi op voorkant en vertegenwoordigd de sporters, de 'V' van Verburch, het 'dakje' van de sporthal en uiteraard de verschillende Sportverenigingen van Verburch. Dit betekent dat alle Verburch sportverenigingen dit nieuwe logo in de toekomst gaan gebruiken. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw overkoepelende website voor Verburch - Verburch Tennis zal haar eigen webite behouden - en wordt de entree van het sportcentrum binnenkort aangepakt en voorzien van het nieuwe logo.

Van het Magazine zullen binnenkort een aantal exemplaren in het clubhuis komen te liggen ter inzage of om mee te nemen.


Verburch slaat handen ineen voor gezamenlijke PR
Oktober 2018


De Verburch Sportverenigingen hebben de afgelopen maanden de koppen bij elkaar gestoken om de sportieve krachten te bundelen. Het doel is het sportieve aanbod gezamenlijk onder de aandacht te brengen van de bewoners in Poeldijk, Westland en daarbuiten. Dit op initiatief vanuit de Businessclub 'Vrienden van Verburch'.

Met een goede gezamenlijke PR kunnen we alles wat het Verburch Sportcentrum te bieden heeft nog beter naar buiten toe communiceren en iedereen laten kennis maken met een sportief aanbod voor iedereen die wil sporten, van jong tot oud!

Een aantal zaken die de komende maanden zal worden opgepakt, vanuit de nieuwe opgezette Verbuch-PR-Club, is een nieuwe huisstijl, een nieuwe Verburch-site, flyers en de uitstraling van het sportcentrum, met name ook bij de entree. Ook zal er in maart een exclusief magazine verschijnen.

De basis van Verburch is zo'n 70 jaar geleden gelegd met de voetbal en handbal. In de loop der jaren zijn er steeds meer sporten bijgekomen. In 1980 is, na de tot stand koming van de sporthal, ook een tennisvereniging opgericht. Op dit moment heeft Verburch Tennis zo'n 800 leden en het zou mooi zijn om dit ledenaantal op zijn minst te behouden en wie weet zelfs meer nieuwe leden aan ons te binden. Ook kan een bredere aanpak van een gezamenlijke PR een grotere aantrekkingskracht op bedrijven ten gevolg hebben en dit zal wellicht ook nieuwe sponsors opleveren. Een gezamenlijk PR-plan is een goede stap in die richting. 

Het Verburch Sportcentrum is gelegen op de rand van Westland en Den Haag, wat betekent een enorm groot gebied met potentie waar ook veel nieuwbouw gaande is. Een mooi moment om gezamenlijk  alle sporten die mogelijk zijn breder onder de aandacht te brengen. En in 2019 gaan jullie daar de eerste resulaten van zien. 

Zo is er onlangs al, samen met ALLE Verburch-leden die daarbij aanwezig waren, een bijzondere foto-serie gemaakt op het voetbalveld (zie de tennis vertegenwooridgt links boven in de ronding!) en tegelijkertijd is er ook een promofilmpje gemaakt met daarin alle sporten die mogelijk zijn op het Verburch Sportcentrum. 

Kijk hier om het filmpje te bekijken.

Begin april zal er een Verburch Magazine verschijnen, waarin tevens een nieuw Verburch-logo zal worden gepresenteerd.
  • John Bruinen Loonbedrijf Miko Michel Vis Tweewielers Duijnisveld Ruitenburg Makro
  • Connecting Lilies DB Telecom DRV Accountants & Adviseurs Rumble IT ACS Westlandse Banen
  • Jumbo Boere