Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Neem hieronder kennins wat betreft de AVG Privacyverklaring bij Verburch Tennis

Privacyverklaring

Tennisvereniging Verburch
Arckelweg 20b
2685 SM Poeldijk
Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk
Website: www.verburchtennis.nl
Mailadres: ledenadministratie@verburchtennis.nl

PERSOONSGEGEVENS:
Het doel van verwerking en opslag van persoonsgegevens is het verkrijgen van het lidmaatschap van bovengenoemde vereniging. Deze persoonsgegevens zijn de gegevens die op het inschrijfformulier (online of op papier) door het aspirant lid worden ingevuld en naar de ledenadministratie worden verzonden. Het niet volledig invullen van alle gegevens heeft tot gevolg dat een lidmaatschap niet mogelijk is. Deze gegevens worden door de ledenadministratie ingevoerd in het data verwerkingsprogramma van “ All United “, de externe leverancier van dit programma. De enige externe uitwisseling van persoonsgegevens gaat via de directe link van dit programma naar het software programma van de KNLTB. Hierdoor wordt direct het lidmaatschap van de KNLTB aangemaakt en ontvangt men later een KNLTB pas zodat men kan deelnemen aan de landelijke competitie en/of aan KNLTB-georganiseerde toernooien.

De gegevens worden NIET voor commerciële doeleinden gebruikt dan wel aan derden verstrekt!

Van de activiteiten van het tennissen worden af en toe foto’s geplaatst op onze website, op sociale media en in lokale media zoals de Poeldijker of andere streekbladen. Hierbij wordt uiteraard goed gekeken of de foto’s netjes zijn. Foto’s worden nimmer voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

BEWAARTERMIJN:
Opgeslagen persoonsgegevens worden door de ledenadministratie, na opzegging van het lidmaatschap door het lid, nog voor een periode van 7 jaar bewaard.

INZAGE IN DE GEGEVENS:
Een verzoek voor inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of per mail worden ingediend bij de ledenadministratie van bovengenoemde vereniging.

TENNISBOX:
Een minimum aantal persoonsgegevens staan ook in de tennisbox, ons elektronische afschrijfsysteem.
Deze zijn nodig om deze box naar behoren te laten functioneren.
Onderstaande gegevens zijn zichtbaar als er een ledenpas door de lezer wordt gehaald.
1: Voornaam, Achternaam en Bondsnummer
2: Speelsterkte enkelspel en dubbelspel
3: Pasfoto

KLACHT:
Ieder lid heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

WET EN REGELGEVING:
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

Klik hier voor akkoordverklaring AVG Privacyverklaring Verburch Tennis in te vullen door leden en/of ouders van jeugdleden van Verburch Tennis

  • Jumbo Boere DRV Accountants & Adviseurs Westlandse Banen Ruitenburg Michel Vis Tweewielers
  • Uithof vriendenvanverburch Duijnisveld Rumble IT ACS Miko
  • John Bruinen Loonbedrijf Gebr Nederpel Potplanten