Naast het tennissen zijn er ook tal van andere activiteiten op de tennisvereniging te vinden. Zo wordt er tijdens de wintermaanden onder meer geklaverjast.

Klaverjassen

Contactpersoon klaverjassen
Mony Barendse 0174-246145

Klaverjassen 2021-2022

Hallo beste kaarters van Verburch Tennis! Zoals begin vorig jaar hebben we het klaverjassen af moeten sluiteen en een winter geen avonden kunnen organiseren vanwege de corona. Er werd de afgelopen tijd steeds meer gevraagd of we het nog wilde organiseren voor het komende seizoen.

Nou eerlijk gezegd voor 5 of 6 tafeltjes willen we dat niet doen dus gaan we inventariseren hoeveel mensen er nog interesse hebben om 1 keer per maand op de 2e maandag van de maand te komen klaverjassen en wel als koppel. De lijst hangt op het bord in ons clubhuis dus als je zin hebt met een maatje een keer in de maand te komen vul je naam en de naam van je maatje er ook bij. De start is 11 oktober en het is 6 keer per winterseizoen dus een soort competitie. met prijsjes.

Hebben we je enthousiast gemaakt schrijf of bel naar Mony Barendse tel. 017424614
De kosten zijn 3 euro per persoon.

Speeldatums
Maandag 11 oktober
Maandag 8 novembver
Maandag 13 december
Maandag 10 januari
Maandag 14 februari
Maandag 7 maart (bij de organisatie van het open wintertoernooi een week eerder)

Groetjes Marga, Cock en Mony! 


  • Connecting Lilies ACS Duijnisveld DB Telecom DRV Accountants & Adviseurs Makro
  • Jumbo Boere Westlandse Banen Rumble IT Michel Vis Tweewielers Miko John Bruinen Loonbedrijf
  • Ruitenburg