Naast het feit dat er getennist wordt op het Onings Tennispark, en nadien een drankje wordt genuttigd in ons clubhuis, wordt het clubhuis van tijd tot tijd ook ingezet van extra activiteiten naast het tennissen. Hierbij kan gedacht worden aan andere sportclubs, informatieavonden en ook maatschappelijk. Naast het sportieve - en de zogenoemde 3de hellft - heeft ons clubhuis dus ook nog een sociale functie en brengt het mensen samen.

AED -cursussen
Jaarlijks worden er vanuit HBO -Safe AED-curusssen gegeven voor leden van de tennisvereniging, maar ook aan leden van de oveige sportverenigingen van het Verburch Sportcentrum. Deze cursussen vinden veelal plaats in het clubhuis van de tennisvereniging. Over het algemeen vinden deze cursussen in het voorjaar (mei/juni) plaats, maar in verband met het Corona-virus zullen deze in 2020 wordten verplaatst naar september.

Zonnebloem-activiteiten
Jaarlijks, of 2 maal per jaar faciliteerd het clubhuis van Verburch Tennis hun ruimte aan activiteiten ten behoeven van de Zonnebloem Poeldijk. Dit kan een Bingo-middag zijn, maar ook een Sinterklaas- of kerstviering. De activiteit wordt georganiseerd vanuit de Zonnebloem en vanuit Verburch Tennis is er een contactpersoon aanwezig. De ruimte van ons clubhuis wordt ter beschikking gesteld.

Zo'n 1 of 2 keer per jaar wordt ons clubhuis beschikbaar gesteld aan een activiteit die vanuit de Zonnebloem Poeldijk wordt georganiseerd. Een hele club vrijwilligers vanuit de Zonnebloem begeleid deze activiteit samen met enkele vrijwilligers vanuit Verburch Tennis. Mooi om te zien dat de oudere bewoners in Poeldijk een enorm gezellige middag krijgen aan geboden en dat zij daar echt van genieten. Rond 15.00 uur worden de eerste gasten weer gehaald en gaan moe en voldaan weer naar huis. 
 

 
 


Samen Dineren
Op enkele vrijdagavond in het jaar wordt er door een club vrijwilligers vanuit onze vereniging een diner aangeboden aan allenstaanden. Verburch Tennis stelt hiervoor dan ook ons clubhuis beschikbaar. Er wordt in onze keuken gekookt en dit biedt een gezellig samenzijn. 

Voorlichtingsavonden vanuit de Gemeente
Zo nu en dan worden er vanuit de Gemeente voorlichtingsavonden georganiaseerd voor sportverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over veilig sporten, ontoelaatbaar gedrag, maar ook over alcoholgebruik onder jongeren. Het gebeurd dat hiervoor het clubhuis van Verburch Tennis wordt gebruikt.

Hardloopclub de Santini-runners
Wekelijks maakt een hardloopgroep gebruik van de faciliteiten van het clubhuis van de tennisverenigingen als start- en stoplocatie. 

Biljarten
Ook staat er in ons clubhuis een biljart waar een club enthousiastingen wekelijks actief is en regelmatig afspreekt om tegen elkaar te spelen. Tijdens de wintermaanden is er zelfs een heuse competitie opgesteld. Dit alles gaat in goed overleg met het bestuur van de tennis, die in dezelfde ruimte haar vergaderingen heeft. 

  • John Bruinen Loonbedrijf Rumble IT Miko DRV Accountants & Adviseurs vriendenvanverburch
  • Duijnisveld Westlandse Banen Ruitenburg Michel Vis Tweewielers Gebr Nederpel Potplanten ACS
  • Uithof Jumbo Boere