Naast het feit dat er getennist wordt op het Onings Tennispark, en nadien een drankje wordt genuttigd in ons clubhuis, wordt het clubhuis van tijd tot tijd ook ingezet van extra activiteiten naast het tennissen. Hierbij kan gedacht worden aan andere sportclubs, informatieavonden en ook maatschappelijk. Naast het sportieve - en de zogenoemde 3de hellft - heeft ons clubhuis dus ook nog een sociale functie en brengt het mensen samen.

AED -cursussen
Jaarlijks worden er vanuit HBO -Safe AED-curusssen gegeven voor leden van de tennisvereniging, maar ook aan leden van de oveige sportverenigingen van het Verburch Sportcentrum. Deze cursussen vinden veelal plaats in het clubhuis van de tennisvereniging. Over het algemeen vinden deze cursussen in het voorjaar (mei/juni) plaats, maar in verband met het Corona-virus zullen deze in 2020 wordten verplaatst naar september.

Zonnebloem-activiteiten
Jaarlijks, of 2 maal per jaar faciliteerd het clubhuis van Verburch Tennis hun ruimte aan activiteiten ten behoeven van de Zonnebloem Poeldijk. Dit kan een Bingo-middag zijn, maar ook een Sinterklaas- of kerstviering. De activiteit wordt georganiseerd vanuit de Zonnebloem en vanuit Verburch Tennis is er een contactpersoon aanwezig. De ruimte van ons clubhuis wordt ter beschikking gesteld.

Op donderdag 14 april 2022 is er een gezellige Paasactiviteit georganiseerd vanuit de Zonnebloem Poeldijk. Nadat de vele actieve vrijwilligers vanuit de Zonnebloem het clubhuis sfeervol en Paasachtig hadden aangekleed werden rond 10.30 uur de eerste gasten verwelkomt door portier Peter. Na de koffie met gebak ging men meteen over op de borrel (advocaat/slagroom). Daarna werden er diverse broodjes geserveerd en portier Peter werd ondertussen 'kaasmeisje', 'kok Peter', 'Doris' enz. Kortom... het duurde niet lang voordat de sfeer er goed inzat. Ook was er een heuse tombola met leuke prijsjes. Na nog een borrel werd de polonaise ingezet en zou het 'feestje' nog even duren. Rond 15.00 uur werden de eerste gasten weer gehaald en ging met moe en voldaan weer naar huis. 
 

 

 
 

Voorlichtingsavonden vanuit de Gemeente
Zo nu en dan worden er vanuit de Gemeente voorlichtingsavonden georganiaseerd voor sportverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over veilig sporten, ontoelaatbaar gedrag, maar ook over alcoholgebruik onder jongeren. Het gebeurd dat hiervoor het clubhuis van Verburch Tennis wordt gebruikt.

Hardloopclub de Santini-runners
Wekelijks maakt een hardloopgroep gebruik van de faciliteiten van het clubhuis van de tennisverenigingen als start- en stoplocatie. 

Biljarten
Ook staat er in ons clubhuis een biljart waar een club enthousiastingen wekelijks actief is en regelmatig afspreekt om tegen elkaar te spelen. Tijdens de wintermaanden is er zelfs een heuse competitie opgesteld. Dit alles gaat in goed overleg met het bestuur van de tennis, die in dezelfde ruimte haar vergaderingen heeft. 

  • ACS Gebr Nederpel Potplanten Michel Vis Tweewielers Duijnisveld Ruitenburg
  • DRV Accountants & Adviseurs Westlandse Banen Rumble IT Jumbo Boere John Bruinen Loonbedrijf Miko