Verburch Tennis 43 jaar - 4 juni 2023

Verburch tennis is een actieve verenigng, opgericht 4 juni 1980 en in de loop van de jaren sterk gegroeid van 50 naar zo´n 900 leden.

2023 - nieuwe geluidsinstallatie en toch geen Padel
Wat betreft het vervolg van het Padelproject zijn de subsidies goedgekeurd. Echter levert het geluidsprobleem een te groot obstakel op, wat er voor zorgt dat we geen Padelbanen kunnen aanleggen op baan 9 of elders op het tennispark. De enige optie zou op termijn nog kunnen zijn een overdekte situatie wat echt verre toekomst zal gaan opleveren en op dit moment geen optie is. We blijven in gesprek met de Sportstichting van Verburch hierover. Een langekoesterde wens was tevens een nieuwe geluidsinstallatie en meer gebruikgemak voor onze vrijwilligers van de radio. Dit is in 2023 wel gelukt! Daarnaast is dit jaar gebruik gemaakt van onze AED, waardoor we weer goed het belang van dit apparaat hebben kunnen ondervinden. De AED was vervolgens aan vervanging toe, waardoor we deze ook hebben aangeschaft. Er wordt gewerkt aan een nieuw afhangsysteem, wat ervoor gaat zorgen dat we ook met een QR-code kunnen gaan afhangen. De KNLTB geeft geen ledenpassen meer uit per 1 januari 2024. De ontwikkeling hiervan wordt in 2024 voortgezet.

Per 1 januari is het hele tennispark rookvrij en ook is de verplichting gekomen om plastic flesjes en blikjes in te zamelen. Eind dit jaar waren er werkzaamheden bij onze buurman Aardwarmte Vogelaer wat voor wat overlast heeft gezorgd op onze parkeerplaatsen. In de week voor Kerst zijn de werkzaamheden afgerond. Twee dames hebben in navolging van de voetbal en handbal de tennis Oldstars in het leven geroepen. Deze club heeft inmiddels een vaste waarde binnen onze vereniging gekregen. En dit jaar is er gelukkig, na de afgelopen coronajaren, ook weer een open wintertoernooi georganiseerd. We hebben de luxe om het jaarrond te kunnen tennissen en daarnaast ook bij regen, sneeuw en ijs snel weer op onze banen te kunnen. Dit geeft aan alle commissies binnen onze vereniging de mogelijkheid om alle 12 maanden van het jaar ten volle te benutten met activiteiten, toernooien, competities en sponsorzaken. Gelukkig wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt, wat Verburch Tennis tot een bloeiende vereniging maakt. Daarnaast blijft het ledenaantal ook dit jaar weer redelijk stabiel rond de 900 leden.

Een hele enthousiate groep vrijwilligers zorgt het hele jaar voor een bruisend verenigingsleven, ook al zijn er dit jaar weer wat vacatures vrijgekomen. Deze zijn te vinden op onze website. Lijkt het je leuk om iets te doen voor onze vereniging laat het weten bij de desbetreffende contactpersonen.

1980 - de oprichting

Op 2 februari 1980 komen Dick Kamp, Kees Duyvesteijn en Piet Grootscholten op uitnodiging van het hoofdbestuur van Verburch bijeen, om te vergaderen over de vraag, of de oprichting van een tennisafdeling een haalbare kaart zou zijn. Via een enquete in de Poeldijker levert dat binnen één week een 60-tal geïntereseerden op. Op 4 juni 1980 is de oprichtingsvergadering.

Het bestuur bestaat dan uit Voorzitter Dick Kamp, Penningmeester Theo Verbeek, Secretaresse Janny van Bergenhenegouwen, Technische Commissie Piet Grootscholten en Jeugdcommissie Kees Duijvesteijn. Op 2 september 1980 wordt de eerste bal geslagen in de pas geopende sporthal geslagen door de leden van de tennisafdeling. Het ledenbestand is dan inmiddels tot 300 leden gestegen, 230 senioren, 40 junioren en 30 jeugdleden. Al snel wordt men het eens over de buitenbanen.

1981 - aanleg buitenbanen
Op 4 juli 1981 worden deze buitenbanen, gelegen naast de sporthal, op feestelijke wijze geopend door toenmalig Burgermeester Stolwijk. Het is dit jaar nog niet echt druk op het park, slechts ongeveer 50 leden spelen intensief en hebben alle banen ter beschikking zonder te worden afgeschreven. Voor consumpties wordt veelal een thermoskan of koelbox meegenomen. Voor andere faciliteiten, zoals toiletten kan met terecht in de sporthal.

1982 - eerste clubkampioenschappen
In 1982 worden de eerste clubkampioenschappen georganiseerd en inmiddels zijn de diverse commissies actief bezig om het verenigingsleven tot bloei te laten komen middels toernooien en feestavonden. Ook is er een trainer die eenieder de fijne kneepjes van het tennisspel bijbrengt. Het eerste clubblad komt uit en wordt de eerste jaren 2x per jaar uitgegeven.

1983 - opening Tenniszicht
Met veel zelfarbeid en allerhande meegebrachte spulletjes wordt op 17 juli 1983 het nieuwe clubgebouw Tenniszicht geopend. Op 11 oktober 1983 melden we ons bij de KNLTB. Immers, dit landelijke orgaan biedt ons weer tal van nieuwe mogelijkheden om aan uitbreiding van onze activiteiten te denken, waaronder deelname aan de KNLTB-competitie.

1984 - deelname competitie
Het jaar daarop, in 1984, wordt dan ook voor het eerst meegedaan aan de competitie door een mixteam op zaterdag en zondag, en een herenteam op zondag. ook de jeugd heeft dan voor het eerst deelgenomen aan de competitie met 1 juniorenteam op zaterdag en 1 jeugdteam op woensdagmiddag. Op zaterdag 30 juni 1984 is er dan voor de heren het eerst biertoernooi. In de winterperiode worden er diverse competities in de sporthal georganiseerd, waardoor de sporthal flink bezet is. Hiermee is het doel voor het opzetten van een tennisafdeling dan ook bereikt. Ook het 'ladderen' is in die tijd een gewilde bezigheid. Dit jaar wordt Henk Schilderman de nieuwe voorzitter.

1985 - Tenniszicht uitgebreid
Tenniszicht wordt uitgebreid met een grotere bar en een bardienstschema komt van de grond. de opbrengst van de consumpties gaat naar de grote kantine van de handbal/voetbal. Voorzitter Henk Schilderman draagt zijn taken over aan Kees Duijvesteijn.

1986 - tenniskamp voor de jeugd
In 1986 is dan het eerst lustrumjaar en wordt het vijfjarig bestaan gevierd tijdens een openingstoernooi en een grote familiefietstocht op een mooie zondag in september. Dit jaar doet ook voor het eerst een damesteam mee aan de KNLTB-competitie en inmiddels is trainer Thomas van Pul aangetrokken. In oktober gaan een groep jeugd en junioren voor het eerst op tenniskamp in Valkenswaard. Het wordt een ongekend succes. Na de Sinterklaasavond is er dan ook voor het eerst een oliebollentoernooi in de sporthal voor de jeugd en junioren.

1987 - steeds meer activiteiten
In febuari 1987 gaan de dames een dagje langlaufen in Duitsland en de jeugd en junioren gaan dit jaar weer op tenniskamp en deze keer naar Maasstricht. Tijdens 'De Poelderie', de feestweek in Poeldijk, worden drinkglazen verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de uitbreiding van Tenniszicht.

1988 - kleedkamers en toiletten
Op 9 april 1988 is de opening van de uitbreiding van Tenniszicht. Deze uitbreiding behelst nieuwe kleedkamers en toiletten waarbij ook aan een koelcel is gedacht. Nieuw binnen de tennis wordt inmiddels het fenomeen 'sponsoring'. Dit komt inmiddels ook goed van de grond en er wordt zelfs gesproken over een plan de campagne om 'wildgroei' tegen te gaan. Er worden dit jaar veel feesten en activiteiten georganiseerd.

1989 - verlichting
In 1989 komen de eerste leden op C-niveau uit. 14 juni 1989 is er een speciale Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt uitgeschreven betreffende het onderwerp: verlichting op ons tennispark. De hoeveelheid te plaatsen palen is 6, van elk 15 meter hoog. Baan 5 zal apart verlicht worden vanaf 2 palen zo te plaatsen dat het nationale wedstrijdniveau van de KNLTB wordt bereikt. Verlichting mag branden tot uiterlijk 22.30 uur voor het zomerseizoen. Een voorstel om twee avonden in de wintermaanden wordt in overweging genomen. Dit jaar wordt ook voor het eerste gesproken over maatregelen te nemen in verband met een teveel aan leden! Een streefaantal van 400 leden is inmiddels bereikt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november wordt Hans Perrenet de nieuwe voorzitter.

1990 - nieuwe verdeelsleutel
In 1990 is er inmiddels een wachtlijst van 60 mensen. Met de kantine van de handbal/voetbal wordt een nieuwe verdeelslteutel overeengekomen voor de inkomsten uit de barverkoop. Ook wordt er gesproken over de aanschaf van een eigen koelcel. De wachtlijst met zo'n 60 personen vormt een knelpunt en ook de banenverhuur in de sporthal loopt storm.

1991 - luifel
Op 6 januari 1991 is er een nieuwjaarsreceptie die dan jaarlijks zal terugkeren. Van 16 tot en met 23 juni wordt het 10-jarig jubileum groots gevierd. Er is een grote feestavond in de Leuningjes en een week lang wordt het invitatietoernooi gespeeld. De jeugd en junioren gaan een dagje naar Duinrell. Ter gelegenheid van de 10-jarig jubileumfeesten wordt een luifel aangebracht op het terras. Deze zal nadien elke zomer zijn diensten bewijzen. In de winterperiode organiseerd de AC met succes klaverjasavonden. Het telefoonnummer van Tenniszicht staat nu ook in het telefoonboek.

1992 - koelcel aangebouwd
In 1992 wordt Tenniszicht nogmaals uitgebreid door een grotere koelcel aan te bouwen. Tussen al deze nieuwtjes en feitjes door vinden natuurlijk dit jaar weer tal van toernooitjes en activiteiten plaats voor jong en oud, waar menigeen veel plezier aan beleefd en zich enorm sportief kan uitleven. Inmiddels is Jeroen Grootenhuis als nieuwe trainer aangesteld. en eind 1992 vertrekt Thomas van Pul. Dit jaar is er een tenniskamp op ons eigen park. Niet veel later zal trainer Ramon de Vries, Jeroen assisteren.

1993 - inbraak
In het voorjaar van 1993 wordt Tenniszicht opgeschrikt door een inbraak met forse schade aan het bargebeuren. Hierop wordt meteen een alarminstallatie aangeschaft. Dit jaar stapt de hele Technische Commissie op en niet lang daarna worden er nieuwe commissieleden benoemd. Ondanks het mindere weer deze zomer, stijgt toch de omzet van de drank en met name het bier, waardoor er wordt gesproken over de aanschaf van een biertapinstallatie.

1994 - goed bezette toernooien
Op 26 januari 1994 gaan 58 dames op Ladies Day naar Warmond (DekkerHout) waar een tennistoernooi georganiseerd wordt op deze nogal kouode dag. In juni vind dan het eerste GB Schilders Invitatietoernooi plaats. Dit zal later uitgroeien tot een ongekend succes en een hoogtepunt op elke jaarkalender. In september vinden dan de clubkampioenschappen plaats met afsluitend een feestavond in een feesttent ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan. Het tennisniveau stijgt, want behalve spelers op C-niveau, doen er dit jaar ook B1-spelers mee aan de competitie. De afdeling tennis wil graag uitbreiden. Er zijn tal van factoren die aangeven dat de tennissport blijft groeien en de wachtlijst is velen een doorn in het oog.

1995 - tennislogo
Vanaf juli wordt het nieuwe clubblad In's & Out's geïntroduceerd en tevens verschijnt 'hilarisch' columniste Jet Tennisnet ten tonele. Inmiddels worden leden opgeroepen een nieuw logo voor onze tennisclub te ontwerpen. Uiteindelijk zal het ontwerp van Rob Lipman winnen met het logo dat tot op de dag van vandaag dienst doet. Dit jaar start er naast de gewone KNLTB competitie ook een recreantencompetitie op zaterdagavond in Westland.

1996 - verhuizing nieuwe park wordt voorbereid
In 1996 staat de nieuwbouw van het nieuwe tennispark centraal. Vele uren vergaderen en vele tekeningen gaan hieraan vooraf. Na een drukbezochte bijzondere Ledenvergadering, op 3 september, is het bijna zover. Met ondersteuning van de aanwezige leden is ingestemd met de verhuizing van het park naar de, nog te kopen, tuin aan de Arckelweg. Eind september zijn de laatste clubkampioenschappen op het oude park met een spetterende afsluiting inclusief Happy Hour. Ook gaan in september twee jeugdleden met ouder op uitnodiging van de KNLTB naar de huldiging van Richard Krajicek in Den Haag. Hij heeft namelijk dit jaar Wimbledon gewonnen. De barcommissie kampt steeds meer met een tekort aan vrijwilligers die bardienst willen draaien. Het bestuur besluit daarom voor ieder seniorlid een verplichte barbijdrage van 25 gulden per jaar te vragen. Ieder kan dat geld terugverdienen voor één dagdeel achter de bar te gaan staan. De formule slaagt en werkt goed. Tijdens een speciale vergadering kiezen de leden voor verhuizing naar een andere locatie. Daar is plaats voor 8 tennisbanen, een oefenkooi en een grotere kantine. De firma Uithol begint met de aanleg van 8 banen op een nieuw tennispark.

1997 - opening nieuw tennnispark
Om het nieuwe tennispark te verfraaien en om de kas te spekken kunnen leden voor 10 euro een 'eigen' boom adopteren, die om de banen zullen worden geplant. Op 14 juni 1997 vindt de opening van het nieuwe Tennispark plaats. Het nieuwe tennispark wordt geopend in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Bouwmeester van Monster. De kinderen laten luchtballonnen op. De opening vindt plaats door middel van de onthulling van het meetingpoint. Al snel zal het ledenaantal naar de 800 leden stijgen. De tijdelijke kantine bestaat uit een aantal aan elkaar geschakelde portocabines met een grote luifel met zicht ervoor. Vooralsnog wordt deze voor drie jaren gehuurd, aangezien het hoofdbestuur nog steeds vasthoudt aan een gezamelijke grote kantine met de handbal en voetbal. hier is de tennisafdeling geen voorstander van. De afdeling tennis is inmiddels de grootste afdeling binnen de omnivereniging, hetgeen discussie over de verdeling van de baropbrengsten met de grote kantine weer aanwakkert.

1998 - 800 jaar Poeldijk
In 1998 is de tennis dan ook voor het eerst op internet te vinden met een eigen site. Op zondag 30 augustus vindt het unieke evenement rondom het 800 jaar Poeldijk Tennistoernooi plaats waaraan 400 leden en 400 Poeldijkers zullen meedoen. De hele dag tennissen en 's avonds een grote feestavond met zanger Bert Heerink en een groot vuurwerk. Ook wordt in 1998 voor het eerst de ranglijstcompetitie in de wintermaanden op onze buitenbanen georganiseerd. Een fantastisch succes tot in lengte van dagen. Om het park te verfraaien wordt er inmiddels ook een groencommissie opgericht. Ook een sponsorcommissie is niet meer uit ons verenigingsleven weg te denken en ook wordt het daglidmaatschap geïntroduceerd. Een parkonderhoudscommissie gaat zich met de beplanting op het tennispark bezighouden.

1999 - computer doet zijn intrede
In 1999 tijdens het GB Schilders invitatie mixedtoernooi een optreden van Ad van Opstal. De TC gebruikt inmiddels ook geen papier, tipex, pen en papier meer, maar alle toernooien gaan op de computer. Voor de jeugd is er dit jaar in oktober voor het eerst een Westlands Opstap Toernooi in Hoek van Holland georganiseerd door de gezamelijke Westlandse tennisverenigingen. Voor trainer Ramon de Vries wordt Patrick Aalderink aangesteld. De bar in Tenniszicht verkoopt alleen nog maar tapbier vanwege de nieuw aangelegde tapinstallatie, zodat het gezeul met de gewone bierflesjes en -kratjes tot het verleden behoort. De ledenadministratie wordt losgekoppelt van het secretariaat.

2000 - jubileum
Op zondag 11 juni 2000 wordt het 20-jarig jubileum gevierd met een dag vol zon en activiteiten. Alle leden maken kans, middels een lot, op een helikoptervlucht. Verder is er vermaak voor jong en oud en een optreden van Harry Slinger. Omdat de tennisbanen dit jaar een grondige opknapbeurt nodig hebben zullen aan het eind van het zomerseizoen een aantal toernooien in het water vallen en de clubkampioenschappen worden verschoven naar oktober. Op vrijdagavond wordt de clubavond geïntroduceerd. Een nieuwe voorzitter Frans van Dijk neemt tijdens de algemene ledenvergadering het voorzitterstokje over.

2001 - parksponsor
Op 1 juni 2001 wordt het nieuwe Duijnzicht geopend. Dit gebouw dient als vergaderruimte en opslagplaats. Vanaf heden is het gedaan met de vergaderavonden bij de mensen thuis. Vanaf 15 juni krijgt ons tennispark een sponsor en vanaf dan spelen we onze partijtjes tennis op het Onings tennispark. De eerste schreden op het website-pad worden gemaakt; zij het nog in het verlengte van de overkoepelende Verburch-site.

2002 - 1000ste lid!
In 2002 voor het eerst een tennistoernooi tijdens het Rondje Poeldijk waaraan ook niet-leden mogen meedoen. Op 7 september organiseert een groep jeugdige senioren voor het eerst een megadancetoernooi waaraan zowel junioren als jongere senioren mogen deelnemen. Een groot succes. Ook wordt in 2002 het 1000ste lid verwelkomt!

2003 - bouwplannen uitgewerkt
In 2003 wordt er serieus gestart met de voorbereidingen aangaande de nieuwbouw van het hele Verburch sportcomplex. de vrijwilligersavond wordt deze keer georganiseerd door de JC en wordt gehouden bij Event Plaza. Verder worden er weer tal van toernooien georganiseerd. Het hoofdbestuur is bezig met de verzelfstandiging van de afdelingen. In samenwerking met een notaris wordt gewerkt aan een nieuwe verenigingsstructuur. er wordt een bouwcommissie en een interieurcommissie opgericht teneinde het nieuw te bouwen Tenniszicht in goede banen te gaan leiden.

2004 - de nieuwbouw
Als eerste is er veel geld nodig voor de nieuwbouw en dus worden er diverse acties en ook een miniveiling op touw gezet, waaronder de geboorte van onze Center Court Club. Er wordt een mooi bedrag binnengehaald. Op 12 december wordt de eerste paal geslagen van het grote nieuwbouw project, waarna in het najaar van 2004 wordt gestart met ons nieuwe Tenniszicht. Dit betekent een winter met wat behelpen, met bijvoorbeeld als clubhuis de kleine kantine in de sporthal. Maar alle wintercompetities lopen gewoon door. Het streven is tijdens onze jubileumviering ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan op 11 juni 2005 ons nieuwe, fraaie en gezellige clubhuis officieel te kunnen openen. En dat lukt!

2005 - Verburch Tennis 25 jaar
Het jubileumfeest wordt een groot succes met een middag voor genodigden waaronder wethouder Marga de Goeij en voorzitter van de sportstichting Verburch Kees Breumelhof. Verder een avond voor alle leden die al 25 jaar lid zijn en op zaterdag 11 juni een tennis-clinic in aanwezigheid van Jan Siemerink. Aansluitend de opening van Tenniszicht en een grandioze feestavond. Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe Tenniszicht wordt er een 9de tennisbaan aangelegd, wat betekent dat er weer wat extra leden toegelaten kunnen worden. Op 20 december brengt het college van burgemeester en wethouders een kernbezoek aan het sportpark Verburch. Ook ons Tenniszicht wordt aangedaan in aanwezigheid van onder meer burgemeester Sjaak van der Tak.

2006 - Tennisbox
Het jaar 2006 staat bol van vernieuwingen en activiteiten. Het vrijwel nieuwe bestuur met daain ook veel jonge mensen en nieuwe initiatieven kan oogsten wat er de afgelopen jaren is gezaaid. Een zelfstandige tennisvereniging volop in bloei met zo'n 1000 enthousiaste leden. Zo ook een enthousiaste club vrijwilligers die het leuk vinden op zich actief in te zetten voor Verburch Tennis. Inmiddels bestaat het dagelijks bestuur uit voorzitter Guus Verbeek, secretaris Anita Kamp en penningmeester Laura van Leeuwen. In het voorjaar bereidt Michaela Krajicek zich een dag voor op de landelijke competitie op ons tennispark, zonder dat hier al teveel geruchtbaarheid aan wordt gegeven. Een nieuw toernooi doet zijn intrede, het thuisblijverstoernooi en groeit uit tot een succes. Een aantal jeugdleden gaan voor De Bond spelen.

Het jubileumboek 25 jaar Verburch Tennis is klaar en wordt uitgereikt aan alle leden. Vanaf heden wordt er ook digitaal afgeschreven via de Tennisbox. De sponsors en clubmembers gaan dit jaar voor het eerst op bedrijfsbezoek. Dit jaar wordt onze parksponsor Onings aangedaan. Aan het eind van het jaar doet de vereniging voor het eerst mee met een aantal teams aan de KNLTB herfstcompetitie.

2007 - kelderbier en vrijwilligerspoule
Dit jaar wéér geen Elfstedentocht, maar wel een Elfstedentochttoernooi bij Verburch Tennis. De vrijwilligersavond deze keer in ons eigen Tenniszicht met als thema 'Casino Royal', waarbij alle aanwezigen op chic worden verwacht. In Tenniszicht is inmiddels een biljart gekomen en de eerste biljartcompetitie wordt in april afgesloten. Vanaf 18 april gaat de verenging over op kelderbier en er komen vaste barmedewerkers voor overdag. De In's & Out's haalt inmiddels zijn 50ste editie en is voorlopig nog niet van plan om ermee te stoppen. Vanuit het secretariaat wordt een vrijwilligerspoule opgezet. Omdat een tennisclub in Den Haag op houdt te bestaan, komen er in april veel nieuwe leden bij. Hierop volgt in juli opnieuw een ledenstop.

2008 - kledinglijn
De Center Court Club introduceert in april een Verburch Tennis kledinglijn. Tenniszicht gaat nu ook op zaterdagmorgen open en per 1 juli komt er, op landelijk verzoek, een rookverbod in Tenniszicht. Er ligt een wens voor een nieuwe website. De eerste stappen worden gezet vanuit de PR&Sponsorcommissie. De sponsors en clubmembers bezoeken dit jaar ADO Den Haag. Een AED wordt in Tenniszicht gesplaatst en er worden ook AED -cursussen gegeven. Verder worden er weer tal van activiteiten, toernooien en competities georganiseerd en gaat het de vereniging goed. Sinterklaas en drie Pieten brengen een bezoek aan het Sinterklaastoernooi voor de jeugd.

2009 - website en continuiteit
Op 1 april 2009 gaat de nieuwe website on-line. De ledenstop gaat er begin dit jaar even af, maar zal later dit jaar weer worden ingevoerd. De grote toernooien zijn weer een succes en de jeugd neemt wederom de wisselbeker mee naar huis tijdens het invitatietoernooi met Quintus. Achter de bar komen een nieuw vaatwasapparaat, een nieuwe kassa en nieuw koffieapparaat. Het bestuur heeft vooral als doe om de postieve lijn voort te zetten en te behouden, zonder hierbij achterover te gaan leunen en eventuele tegenvallers worden ingecalculeerd. Veel toernooien, competities, biljarters en klaverjasavonden houden de verenging een jaarrond levendig en goed gevuld, zo ook Tenniszicht. Dit alles maakt het ook meteen weer interessant voor onze sponsors. Dit alles bij elkaar, samen met alle actieve vrijwilligers, maakt van Verburch Tennis een gezonde verengiing waarbij het sociale element erg belangrijk is en de gezelligheid voorop blijft staan. Aan het eind van het jaar, tijdens de wintermaanden is er wederom een ledenstop.

2010 - Verburch Tennis 30 jaar!
Het begin van het jaar wordt gekenmerkt door veel sneeuw en ijs op de tennisbane. Dat betekent relatief weinig tennis, rustig in het clubgebouw en veel buitencompetitiedagen die in 'de sneeuw' vallen. Gelukkig zijn er nog genoeg binnenactiviteiten zoals het biljarten, klaverjassen en het tennissen in de sporthal. Op 24 en 25 maart halen de leden hun nieuwe ledenpasjes op en begin het eerste voorjaarszonnetje door te breken. Dat samen met een overweldigende activiteitenkalender die veel in het teken staat van ons jubileumjaar beloofd veel goeds voor het jaar 2010! De kledinglijn krijgt er bodywarmers bij en een heus vitrinekastje in Tenniszicht.

Veel teams worden kampioen tijdens de competitie en het GB Schilders invitatietoernooi introduceert dit jaar een nieuw promoteam dat extra sfeer en gezelligheid brengt. Dit jaar worden ook dubbels toegelaten aan het toernooi, dus niet alleen mix. Er is een kidsfestijn en de 30-jarig jubilarissen worden uitgenodigd. Dit jaar veel regen tijdens de grote toernooien, maar op 4 september is er vooral zon als burgemeeser Sjaak van der Tak het Reaal Straattennis in Poeldijk komt openen tijdens het Rondje Poeldijk. Dit jaar houden ' de banen' de gemoederen bezig. Gaan we veranderen en zo ja, naar welke baansoort? Waarbij het 'jaarrond' blijven tennissen een centraal thema is. Er wordt dan ook een baancommissie opgericht. Verder is er ook een energiecommissie opgestaan om te zien waar er bespaard kan worden aan energie. De parkeerplaats van het sportpark is inmiddels flink opgeknapt. Aan het eind van het jaar weer een bedrijfsbezoek van onze sponsors en clubmember en er worden nieuwsbrieven geïntroduceerd, waarmee ook de meeste mailadressen van onze leden zijn verzameld.

2011 - vrijwilligers en nieuwe initiatieven
Het clubblad komt nog 3x er jaar uit in plaats van 4x per jaar. De digitale ontwikkelingen versnellen in rap tempo en leden worden geïnformeerd via de website, nieuwsbrieven en ook Twitter. De Center Court Club introduceerd 'Het Beste Inititiatief' en ook wordt het Jongeren Zomertennis geïntroduceerd voor de zomermaanden. Dit om meer jongeren richting Verburch Tennis te krijgen. En deze opzet slaagt! De kledinglijn wordt verder uitgebreid met fleecevesten en ondertussen is de baancommissie druk om de diverse mogelijkheden van baansoort te onderzoeken. Er worden ook banen getest met leden die zich hiervoor hebben aangemeldt. Veel wisselingen binnen de commissies en het wordt lastiger om vaste vrijwilligers te vinden. Men wil zich niet teveel binden. Voor het eerst zijn een aantal posities binnen bestuur en commissies niet meer bezet. Het bestuur luid de noodklok en het clubblad in december verschijnt met veelal lege pagina's Het toekomstbeeld dus, als we er niet met elkaar de schouders onder zetten. De reacties zijn wisselend, maar het tij lijkt toch te keren en het vrijwilligersprobleem verdwijnt nagenoeg van de agenda. Er is dit jaar ook een experiment vanuit de gemeente en een combinatiefunctionaris probeert de tennisport bij de jeugd te stimuleren. De jeugd haalt de wisselbeker weer terug vanuit Quintus tijdens het uitwisselingstoernooi. Tijdens het Straattennis in 2010 hebben we de burgemeester een uitnodiging meegegeven voor een potje tennis. Dit gaat gebeuren op 28 augustus, echter het regent en de sporthal biedt uitkomst. Ook dit jaar een bezoek van onze burgemeester in mei. Dan ontvangt Ria van Leeuwen een lintje in de Orde van Oranje Nassau tijdens de Ladies Evening. Verder staat het jaar vooral in het teken van onze toekomstige nieuwe banen. De keuze van de nieuwe banen is gevallen op TennisRood wat tijdens een speciale algemene ledenvergadering zal worden bekrachtigd.

2012 - de nieuwe banen
Een nieuw team organiseerd vanaf heden de vrijwilligersavond en dit jaar in februari met als thema 'black and white', waarbij een heus nonnenkoor zich van haar (zijn) beste kant laat zien.  Het zomertoernooi dit jaar niet alleen meer invitatie- of dubbeltoernooi, maar toegankelijk voor iedereen; open dus. Het jongerentennis levert dit jaar ruim 100 deelnemers op, een mooi succes dus. Het speeltoestel wordt verwijderd van het tennispark in verband met afkeuring. De zomer staat in het teken van de aanleg van de nieuwe banen met daaropvolgend een spetterend openingsfeest op zaterdag 8 september. En niemand minder als Kiki Bertens komt dit openingsfeest opluisteren met een demonstratiepartij tegen een aantal Westlandse top-tennissers. Daarnaast zal een enorme champagnefles met ballonnen de openingshandeling tot uiting brenge. Een top dag, met zomers top weer en een swingende afsluiting. Onze vereniging is vanaf dit jaar voorzitter-loos. Een situatie die nog even zal duren. De In's & Out's komt vanaf heden nog 2x uit, in maart en in oktober.

2013 - vrijwilligers centraal
Het thuisblijverstoernooi wordt dit jaar omgedoopt tot Familietoernooi wat een behoorlijk aantal deelnemers opleverde. Vanuit de Center Court Club komt er dit jaar nieuw terrasmeubilair waaronder 2 picknick-tafel-sets en tevens wordt de 50ste clubmember verwerkomt Een 3-tal leden vormt een nieuwe werkgroep voor het werven van vrijwilligers. Deze club zal dit doen vanuit cursussen die de KNLTB organiseerd. Het levert een enorme belactie-ronde op, waarbij ALLE leden worden benadert met de vraag om wat te doen. Er komen behoorlijk wat positieve reacties op en een aantal posities binnen de vereniging kan weer worden ingevuld. Op 14 maart komt ook wethouder van sport Mohamed El Mokaddem helpen met de belronde. De vrijwilligersavond dit jaar in Flower Power sferen. Twee hoogwerkers gaan er dit najaar voor zorgen dat de heggen rondom het tennispark weer eens flnk worden aangepakt. De KNLTB introduceerd een nieuw opleidingstraject voor de jeugd en junioren; Tenniskids. De kinderen doorlopen al naar gelang de leeftijd een traject van rood naar oranje, groen en uiteindelijk geel. Ook Verburch Tennis gaat hier stap voor stap in mee. De ledenadministratie gaat aan de slag met een nieuw ledenadministratiepakket; All United. Ook wordt er deze zomer een enquete uitgeschreven onder de leden. Het aantal ingevulde enquetes is beperkt en niet voldoende om concrete zaken op aan te passen. Onze parksponsor Onings is dit jaar 12,5 jaar parksponsor en dit vieren we met een extra toernooitje voor sponsors, clubmembers, bestuur en mensen van Onings. Een top-middag! In november wordt dan eindelijk een nieuwe voorzitter gekozen, Ab Cabral. Een nieuw team gaat aan de slag met de mogelijkheden voor het organiseren van een Open Wintertoernooi. Wordt vervolgt in 2014!

2014 - eerste Open Wintertoernooi in Westland
Na vele overdenkingen en vergaderingen verder is het zover; het eerste Westlands Open Wintertoernooi bij Verburch Tennis! En wel van 8 tot en met 16 maart. Een nieuw team zal de planning vormen onder auspiciën van de huidige TC. Het toernooi wordt een succes, met bijna lenteachtig weer en ruim 400 deelnemers. De facturen gaan vanaf dit jaar digitaal en Heineken is niet meer. Het bierkomt vanaf heden via In-Bev. De roep om een speeltoestel laait weer op en de diverse mogelijkheden worden onderzocht. Dit jaar ook Wifi in ons clubhuis. Er zijn weer tal van wisselingen binnen de jeugdcommissie, maar de bezetting blijft redelijk en de activiteiten binnen de jeugd vinden een vervolg. De Westlandse jeugdcommissies verenigingen zich en gaan maandelijks op vrijdagavond een toernooi organiseren op telkens weer een andere vereniging. De start is veelbelovend. De kledinglijn krijgt nieuwe blauwe shirts, maar blijken weinig succesvol. Een nieuw en groter beeldscherm gaat ons clubhuis verfraaien en is mogelijk gemaakt vanuit de Center Court Club. De nieuwe TennisRood banen zijn het afgelopen jaar super onderhouden, dus extra groot onderhoud is niet nodig. Vanuit de PR&SC komt er een mooi sponsorbord bij de entree in ons clubhuis. De grootste vraagstukken van de energiecommissie zijn momenteel de LED verlichting binnen en buiten en de mogelijkheid van zonnepanelen.

2015 - geen clubblad meer
De redactie kondigt een afscheid van het clubblad In's & Out's aan. Nog 3 tegaan, met in maart 2016 de 75ste en laatste editie. Ook wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website. De huidige website voldoet niet meer en ligt inmiddels ook plat in verband met een 'virus'. Een tijdelijke nood-site wordt gebouwd om in elk geval de winter door te komen. Uiteraard ook in 2015 weer een Open Wintertoernooi bij Verburch, met dit keer ruim 500 deelnemers en dus een volle bezetting en wederom een prachtweek zonder regen en veel zon. De PR&SC zorgt voor een net tennispark en inmiddels zijn alle winddoeken in het 'wit'. Dit jaar geen GB Schilders toernooi meer, omdat de sponsor stopt. Echter het toernooi gaat door en dit jaar met een andere sponsor en andere naam; Summer Tennis Event. De entree wordt voorzien van nieuwe schoonloopmatten. De korrels op de banen zorgen namelijk voor nogal wat inloop-rommel. Zorgen baart inmiddels ook het middenterrein. Deze is versleten en bij regen ontstaan er flinke plassen. Een werkgroep gaat zich hierover buigen. In het najaar van 2015 volgt een nieuwe, dit keer complete, kledinglijn, waarbij de frisse oranje kleur terug is en daarmee ook het enthousiasme! Hier kunnen we weer wat jaartjes mee vooruit! In juni wordt de nieuwe, zeer proffesionele website, gelanceerd.

2016 - nieuw middenterein en speeltoestel
Het ledenaantal loopt wat terug. Een wachtlijst is al een aantal jaren niet meer aan de orde en aan actieve ledenwerving is al jaren niet meer gedaan. Een aantal enhousiastelinge, gaan zich hier over buigen en hieruit komen tal van nieuwe initiatieven. Zo doen zij ook mee aan de KNLTB cursus 'Thuis op de Club' In maart komt het laatste clubblad uit. In 2016 is uiteraard weer een succesvol Open Wintertoernooi georganiseerd met een max aantal deelnemers en tal van clinics leveren in elk geval flink wat nieuwe jeugdleden op. Ook een mooie opsteker voor de jeugd zijn de mooie nieuwe Verburch Tennis competitieshirts, dezelfde als die van de senioren, mogelijk gemaakt vanuit de Businessclub Vrienden van Verburch. Het middenterrein zal ingevuld worden door kunstgras en eindelijk komt er dan ook weer een nieuw speeltoestel. Begin juli, bij de start van de zomervakantie is alles gereed. De organisatie van de toernooien gaat meer en meer op afzonderlijke planteams en de TC wordt aangevuld met een aantal nieuwe mensen. De jeugd haalt de wisselbeker tijdens de uitwisseling met Quintus weer naar Verburch! 

2017 - Verburch Tennis wordt groen!
Het Westlands Open Wintertoernooi op ons Onings Tennispark wordt dit jaar alweer voor de 5de maal georganieerd en blijft een jaarlijkse topper met veel goodwill voor onze vereniging en onze parksponsor. Dit jaar waren de nieuwe loungesets en bartafels voor op het terras net op tijd klaar voor het toernooi en mogelijk gemaakt vanuit de Center Court Club. Inmiddels is het clubhuis voorzien van zonnepanelen en de tennisbanen met LED-verlichting. Wat de competitie betreft wordt met name de vrijdagavond steeds drukker en dit vraagt ook extra aandacht van meer ervaren mensen achter de bar. De animo voor de kleinere clubtoernooien loopt ernstig terug. Een highwine toernooi begin juli is wel een succes. Naast Twitter en Facebook wordt inmiddels ook een Instagram account aangemaakt. En voor meer sfeer en gezelligheid in ons clubhuis is er nu ook Spotify. De bardienst wordt overdag nog altijd beheert door een 3-tal vaste medewerkers en 's avonds en in het weekend door leden. De sponsorcommissie is inmiddels losgekoppeld van de PR, waarmee PR van de naam is verwijderd. Na de ALV in november is er eindelijk weer een nieuwe secretaris. Vanuit de LedenPR worden leuke wervingsacties opgezet en daarmee melden nieuwe leden zich aan. Het ledenaantal in november is desalnietemin toch weer iets weggezakt. Wel zien we meer jongeren, dus dat is een mooie ontwikkeling. In februari wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. 

2018 - meer jongeren op het park
Er is wat extra aandacht geweest voor de banen, omdat deze op een aantal plekken de vlak en te compact raakte. Inmiddels is dit verholpen door extra groot onderhoud. Ook heeft het oefenhok een opknapbeurt gehad en is voorzien van een nieuwe beschildering. Op dinsdag- en donderdagmiddag loopt de animo wat terug en er wordt gekeken hoe deze middag beter ingevuld kunnen worden op ons tennispark. De AVG-Privacywet was dit jaar een behoorlijk item en ging in mei in. In november is er een 'Hollandse' vrijwilligersavond georganiseerd. Wat betreft de PR&Communicatie wordt er meer samengewerkt met de andere Verburch-verenigingen. Dit om het hele Verburch-complex beter te promoten naar buiten toe. Vanuit de LedenPR zijn er weer Start Tennis acties en Zomertennis acties geweest welke weer nieuwe leden hebben opgeleverd, maar ook de 2 grote Open toernooien leveren steeds weer nieuwe leden op. Op dit moment is het ledenaantal weer stabiel! Er is zelfs een minimale stijging. Leuk ook dat er meer jongeren zichtbaar zijn en in oktober een zeer geslaagd jongerentoernooi is georganiseerd voor en door jongeren. De eerste pubquiz in februari was een feit en zeer geslaagd en de nieuwe voorzitter van de TC heeft kennis gemaakt met de vereniging en haar commissieleden. De winterranglijstcompetitie dit jaar als proef voor het eerst in 2 sessies, waarmee de veelbesproken laatste tijd vervalt. De jeugd gaat aan de slag met het inmiddels goedgekeurde jeugdbeleidsplan. De samenwerking met de andere Westlandse verenigingen blijft waarmee er tijdens de wintermaanden een keer in de maand op de vrijdagavond weer een Westlandse Jeugdcompetitie is georganiseerd. De barprijzen zijn dit jaar (sinds jaren) iets omhoog gegaan ivm de stijgende kosten en er zijn nieuwe terrasstoelen en ook een nieuwe koelcel aangeschaft. We mogen ons tennispark nog altijd Onings Tennispark noemen en daar zijn we als vereniging trots op en blij mee. Met dank aan Onings Holland Flowerbulbs! Het sponsoruitje werd dit jaar georganiseerd in september en men ging per schuit naar een melkveehouderij in Schipluiden. Het was wederom super geslaagd. De secretaris stopt ermee begin dit jaar, wanneer het bestuur weer op zoek moet naar nieuwe aanwas. Dit lukt gelukkig en in november bij de ALV zit er weer een nieuwe secretaris achter de wedstrijdtafel. Dit jaar voor het eerst een geslaagde en drukbezochte oudejaarsborrel als afsluiting van het jaar. Voor het eerst sinds jaren een verhoging van de barbijdrage die door alle seniorleden wordt bijgedragen bovenop hun contributie. 

2019 - nieuwe logo
Een open dag in maart, samen met diverse acties tijdens de zomermaanden, heeft een record aantal nieuwe leden opgeleverd. Voor het eerst sinds een aantal jaren weer een mooi plus (van ca. 17 leden) ten op zichte van het jaar ervoor. Er zijn dit jaar vanuit de KNLTB meerjarige ledenpassen uitgerijkt, dus vanaf nu niet meer elk jaar een avond om pasjes af te halen in maart. Meer samenwerking qua PR met de andere Verburch sportverenigingen heeft geresulteerd in een nieuw gezamelijk logo en er is vanuit het Verburch Sportcentrum een nieuwe website ontwikkeld, waarbij de huidige website van de tennis behouden is gebleven. De voetbal en handbal vieren in 2019 hun 70-jarig jubileum. Onze banen houden onze aandacht en met name baan 4 blijft langer nat bij veel regen. Onze trouwe parkbeheerder Koos van der Zande is in maart overleden. Na het afscheid van onze VCL-er Ton van Noort zijn er nieuwe VCL-ers nodig. Een vrijblijvende oproep hiervoor heeft niet voldoende resultaat opgeleverd en zal dan ook in 2020 verplicht worden per team. De beide open toernooien in de winter en in de zomer waren weer een succes en een mooi visitekaartje vanuit Verburch Tennis naar buiten toe; het zomertoernooi werd dit jaar sinds jaren weer in juli gehouden. De overige toernooien blijven wat achter in animo alhoewel de pubquiz wel telkens een vol clubhuis opleveren. De jeugdcommissie rolt het jeugdbeleidsplan verder uit en er is inmiddels een jeugdhoek in het clubhuis gecrieerd. Bij de vaste barmedewerkers is een wisseling geweest. Joke Lagendijk is gestopt wat is opgevuld door Mariet Holsteijn en Jaqueline Hesselman. Het contact met Inbev (inkoop bar) is ten einde en er wordt onderhandel over een nieuwe contract) Een interieurcommissie is gestart met het maken van een plan voor de re-styling van ons clubhuis wat in 2020 vaste vorm moet krijgen. Ook de indeling van de bar, meer LED-verlichting en het geluid worden hierin meegenomen. Wel is in 2019 een mooie nieuwe luifel/zonwering op ons terras gerealiseerd, welke mede mogelijk is gemaakt vanuit de Center Court Club. De vernieuwede tapasplanken tijdens de competitieweken lopen goed! Het aantal sponsors is stabiel gebleven en zelfs iets vooruit gegaan en onze parksponsor Onings blijft ook het komende jaar aan ons tennispark verbonden. De RaboSupportActie bracht ook dit jaar een heel mooi bedrag op. Aan het eind van 2019 bedankt het bestuur alle vrijwilligers enorm voor hun bijdrage dit jaar en er is voor de vrijwilligers een leuke attentie af te halen in ons clubhuis. 

2020 - Wat een (Corona)jaar!
Een jaar om nooit te vergeten, dan kunnen we wel stellen met het jaar 2020. Het jaar begon voortvarend. Het nieuwe logo werd bij alle verenigingen goedgekeurd en er kon begonnen worden met nieuwe borden, signings, vlaggen etc. Niet alleen bij Verburch Tennis, maar op het hele Verburch Sportcentrum. Haarna volgden al snel het Verburch Onings Open Wintertoernooi. Een organisatie en deelnemersveld als vanouds, maar toch... het Corona-virus openbaarde zich vanuit China richting Italië en de eerste gevallen waren in Nederland bekend. De week van het Open Toernooi was het devies 'schud geen handen' wat op zich al heel bijzonder was. Maar al tijdens het toernooi werden de volgende serieuse maatregelen afgekondigd en vanaf donderdag 12 maart moesten we stoppen met het toernooi. En de maandag daarop werden alle sportcentrums gesloten. Achter de schermen heeft met al snel de draaid weer opgepakt en zijn er tal van klusjes gedaan op en rond ons park. Ook ging het Bestuur over op communicatie met 'Zoom'. In mei mocht eerst de kinderen weer gaan tennissen en vanaf juni ook de senioren. Uiteraard met tal van maatregelen zoals looproutes, handen wassen, desinfecterende middelen etc. Vanaf juli mocht ook het clubhuis weer open en kwam er voorzichtig aan weer leven op ons Onings Tennispark. Omdat tennis toch een sport was die vrij snel weer opgepakt kon worden merkten we het aan het aantal nieuwe leden. Zelfs zonder noemenswaardige nieuwe acties kwamen er veel nieuwe leden bij, waaronder ook veel jongeren. De KNLTB Voorjaarscompetitie is niet gespeeld, maar met de Najaarscompetiite is wel begonnen. Helaas kwamen er half oktober weer nieuwe maatregelen en werd het clubhuis weer gesloten met half december weer alleen singelen. Er zal de rest van dit jaar niet veel meer veranderen, veel activiteiten konden niet doorgaan, de ranglijstcompetitie was nog maar net opgestart en moest toen alweer gestopt worden. Maar veel vrijwilligers hebben toch hun enorme ingezet getoont om alles wat nog mogelijk was ook mogelijk te maken. Enorm bedankt! Ook aan alle sponsors die onze verenigingen zijn blijven steunen en de trainers die zoveel mogelijk lessen doorgang hebben laten vinden. De eerste on-line Algemene Ledenvergadering in november verliep goed, waarbij een meerderheid stemde voor de re-styling van ons clubhuis. Helaas heeft onze voorzitter er tijdens de ALV-vergadering voor gekozen zich niet herkiesbaar te stellen, maar begin 2021 werd deze vacature weer ingevuld. En voor het secretariaat is Kyara Mostert bereid gevonden om deze taak op te gaan pakken. Alle vrijwilligers ontvingen dit jaar een bedankje thuis via de post. Een eindejaar dus zonder oliebollentoernooi voor de kinderen, zonder oudejaarsborrel, zonder kerstdecoratie in ons clubhuis, want immers alles was gesloten.

2021 - Open-up again!
Het jaar begint eigenlijk niet veel anders als dat het eindigde in 2020. Mooi is wel dat er al die maanden doorgetennist kon worden en dat daarmee de tennissport een enorme boost heeft gekregen. Ook wij merken dit in het aantal nieuwe leden. Een mooie bijkomstigheid en deze toch lastige en bizarre tijden. Ook werd deze 3de lockdown aangegrepen om de al zo lang gewenste re-stylling van ons clubhuis ter hand te nemen en hoe! In nauwelijks 2 maanden tijd kreeg het hele clubhuis een heuse metamorfose en een sfeervolle nieuwe ambiance. Vanaf 19 mei kon dan eindelijk het terras weer open en ging dus ook de bar binnen weer open voor het verzorgen van de consumpties. De 'restyled opening day's' begin juli markeerde de officiele opening van ons vernieuwde clubhuis en de start van een behoorlijk volledig zomerseizoen. Gelukkig kon ook het Jumbo Boere Tennis Event weer georganiseerd worden eind augustus en de is najaarscompetitie helemaal uitgespeelt. Ondertussen werkte het bestuur toe naar de algemene ledenvergadering in november (wederom online ivm corona) waarbij er veel nieuwe bestuursleden werden gepresenteerd en zijn gekozen; waaronder de nieuwe voorzitter Cort van Dijk. Tijdens de ledenvergadering wordt ook een wijziging van de Statuten en huishoudelijk regelement gepresenteert - een landelijke vereiste - waar nog wel een 2de ALV voor nodig was in december (deze keer wel in ons clubhuis) voor een volledig akkoord van onze leden. Helaas begon de situatie rondom corona vanaf november weer te haperen en stap voor stap werden de mogelijkheden weer afgebouwd totdat we de laatste week voor kerst eigenlijk alleen nog maar konden tennissen tot 17.00 uur en het clubhuis wederom gesloten werd. Gelukkig zitten ook in coronatijd onze vrijwilligers niet stil! Onze dank hiervoor aan iedereen die op welke manier ook ergens een bijdrage aan gelevert heeft. Verder wordt er vanuit het secretariaat voorzichtaan gewerkt aan een ClubApp waarmee we de communicatie nog verder kunnen optimaliseren en hopelijk kunnen we dit begin volgend jaar verder uitrollen. Ook Padelbanen wordt inmiddels serieus overwogen en twee van onze leden zijn hier inmiddels druk mee om uit te zoeken wat er wel/niet mogelijk is. Op naar het nieuwe jaar 2022 met laten wij hopen een goede start van het nieuwe tennisseizoen met zo min mogelijk corona, want hélemaal geen corona durven we eigenlijk bijna al niet meer te hopen. 

2022 - ClubApp en Padelbanen
Na nog een matige coronastart en dus ook geen open wintertoernooi dit jaar, gaat alles toch weer volledig open vanaf 23 februari om precies te zijn. Alle gebruikelijke activiteiten worden weer opgepakt en het clubhuis stroomd weer vol als voorheen. Een nieuw initiatief tot dineren voor alleenstaanden heeft een aantal gezellige avonden opgeleverd. Wel een prijsverhoging aan de bar dit jaar en twee nieuwe barmedewerkers. Eind augustus wordt weer een super gezellig Jumbotoernooi georganiseerd. Een week later de eerste editie van een succesvolle editie van het Rondje Verburch. Een gezamelijk initiatief vanuit alle sporten van Verburch. Een groep nieuwe jongeren lanceert ook een Sjansee op vrijdagavond wat een aantal leuke avonden tot gevolg heeft. Ondertussen heeft een andere groep jongeren het initiatief opgepakt om de Padelbanen op ons Onings tennispark mogelijk te maken. Een hele klus en uitzoekerij met een behoorlijk plan voorgesteld tijdens de algemene ledenvergadering begin december. Een aantal subsidies en vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente en een onderzoek naar mogelijk geluidsoverlast wordt gedaan. In mei wordt de ClubApp geintroduceert en de eerste activiteiten hebben hierop plaatsgevonden. De sponsors en clubmembers hadden een geslaagd sponsoruitje naar Dr. Green Aloe vera Kwekerij met aansluitend een gezellige borrel in ons clubhuis. De jeugd is in nieuwe competitieshirts gestoken wat mogelijk is gemaakt door onze parksponsor Onings Holland Flowerbulbs. En sinds december ook een heuse Wall of Fame in ons clubhuis met foto's uit 1980 tot nu en ter afronding van het restyling project. 

Heeft u interesse in het jubileumboek, uitgegeven tijdens het 25-jarig jubileum in 2005, neem dan even contact op met redactie@verburchtennis.nl. Hierin zult u nog meer historische feiten en ook anekdotes vinden over de opbouw van de tennisvereniging tot en met 2005.


 

  • ACS Jumbo Boere Gebr Nederpel Potplanten Ruitenburg Westlandse Banen
  • John Bruinen Loonbedrijf vriendenvanverburch Rumble IT DRV Accountants & Adviseurs Uithof Michel Vis Tweewielers
  • Miko Duijnisveld