Verburch Tennis is een actieve tennisvereniging, opgericht 4 juni 1980 en in de loop der jaren sterk gegroeid van 50 naar zo'n 900 leden.

Ledenadministratie

Harry Kalberg
Telefoon: 06 - 53408223 (bij voorkeur tussen  18.00 en  19.00 uur)

Astrid Verbeek
Telefoon: 06 - 27575567 (bij voorkeur tussen 18.00 en 19.00 uur)

Mail: ledenadministratie@verburchtennis.nl


Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van Verburch Tennis loopt van 1 april t/m 31 maart. 
De huidige tennispassen (ontvangen per mei  2023) blijven een aantal seizoenen geldig. 

Inschrijven lidmaatschappen

Klik op deze link voor het digitale inschrijfformulier.
Jonge Senioren en Senioren betalen € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Je moet via het inschrijfformulier een pasfoto toevoegen. De foto moet minimaal 300 pixels breed en 400 pixels hoog zijn (groter mag, kleiner niet). De persoon op deze foto moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn.

Acties voor nieuwe leden tijdens de zomermaanden
Maak kennis met tennis èn met Verburch Tennis. Ook in 2024 organiseren wij weer de Zomertennis Actie in de maanden juni, juli en augustus. Aanmelden hiervoor is mogelijk vanaf 1 april. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Lid worden tijdens het lopende verenigingsjaar
Je kan ook in de loop van het verenigingsjaar lid worden. De contributie voor het restant van het jaar wordt naar rato berekend. Meer informatie hierover kan je krijgen bij de ledenadministratie. De contactgegevens staan boven aan de pagina.

KNLTB- en Tijdelijke passen
Dit zijn persoonlijke passen en mogen dus niet aan anderen worden uitgeleend om banen te reserveren.

Nieuwe leden
Meer informatie voor nieuwe leden vind je hier.

App groep speelsterkte 9-8, 7 en 6- Sluit je aan!
Inmiddels is er een App groep aangemaakt voor speelsterkte 9-8 spelers en eentje voor 7 spelers. Lijkt het je leuk om hierbij aan te sluiten zodat je kan tennissen met nieuwe tennismaatjes, stuur dan een mail naar redactie@verburchtennis.nl. Dan zetten we je erbij. Speel je sterkte 6, 5 of 4 en zoek je tennismaatjes, laat het dan ook even weten. Dan kijken we waar je bij kunt aansluiten. 

Bargeld per 1 april 2023
Ieder Senior lid betaalt € 20,- per jaar extra naast zijn contributie voor één bardienst. Door één keer bardienst te draaien kunt u dit bedrag terug verdienen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Wil Wanders bardienst@verburchtennis.nl / 06-20991098.

Contributie per 1 april 2024 (is inclusief lidmaatschap KNLTB)

Momenteel zijn de bedragen in euro’s als volgt:

Type lidmaatschapContributieBargeldTotaal
Senior - volledig lid 175 20 195
Senior - daglid 145 20 165
Jonge Senior - volledig lid 135 20 155
Junior 90    
Jeugd 70    
Jongste jeugd 25    
Rustend lid 25    
Donateur bedrag naar eigen inzicht    
Zomertennis Actie ?? / later dit jaar    

Jongste Jeugdlid
Leden die op 31 december 7 jaar of jonger zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jongste Jeugdlid. Zij mogen niet na 20.00 uur tennissen (vanaf 18.00 uur alleen onder begeleiding van een ouder).

Jeugdlid
Leden die op 31 december  8 t/m 12 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jeugdlid. Zij mogen niet na 20.00 uur tennissen (vanaf 18.00 uur alleen onder begeleiding van een ouder), met uitzondering van hen die het voortgezet onderwijs volgen.

Juniorlid
Leden die op 31 december 13 t/m 16 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Juniorlid. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Jonge Senior-volledig lid
Leden die op 31 december 17 t/m 23 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jonge Senior. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Seniorlid
Leden die op 31 december 24 jaar of ouder zijn, zijn Seniorlid. U heeft de keuze uit:

  • Senior-volledig lid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur.
  • Senior-daglid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 18.00 uur. Men mag niet deelnemen aan toernooien en competities die ’s avonds plaatsvinden, behalve de Open Toernooien en de Clubkampioenschappen.


Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van uw lidmaatschap voor nieuw verenigingsjaar dient UITERLIJK 31 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie binnen te zijn. Voor opzegging na 31 december zullen wij 25 euro KNLTB - en administratiekosten in rekening brengen.

Adreswijziging
Verhuisd? Ander (mobiel) telefoonnummer? Nieuw e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan de ledenadministratie. Zo houden wij onze ledenlijsten up-to-date!

Vervangende pas
De ledenpas is voorzien van een magneetstrip ten behoeve van de Tennisbox. Deze strip kan - net als bij de bankpasjes - beschadigen. Let er daarom op dat het pasje niet in de nabijheid van mobiele telefoons wordt opgeborgen of in aanraking komt met magnetische velden bij kassa's en dergelijke. De kosten van een vervangende pas zijn € 10,-.

Tennislessen
Deze lessen worden gegeven door onze trainers Jeroen Grootenhuis en Patrick Aalderink. Meer informatie hierover vind je hier. Lessen op onze buitenbanen worden alleen gegeven aan leden van onze tennisvereniging. 

  • Uithof vriendenvanverburch Miko Ruitenburg Jumbo Boere
  • Michel Vis Tweewielers John Bruinen Loonbedrijf ACS Westlandse Banen Rumble IT Gebr Nederpel Potplanten
  • DRV Accountants & Adviseurs Duijnisveld