Verburch Tennis is een actieve tennisvereniging, opgericht 4 juni 1980 en in de loop der jaren sterk gegroeid van 50 naar zo'n 900 leden.

Ledenadministratie

Jeannette Broch
Telefoon: 0174 – 242 672 (bij voorkeur tussen  18.00 en  19.00 uur)

Harry Kalberg
Telefoon: 06 - 53408223 (bij voorkeur tussen  18.00 en  19.00 uur)

Astrid Verbeek
Telefoon: 06 - 27575567 (bij voorkeur tussen 18.00 en 19.00 uur)

Mail: ledenadministratie@verburchtennis.nl

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar van Verburch Tennis loopt van 1 april t/m 31 maart. 
De huidige tennispassen (ontvangen per mei  2023) blijven een aantal seizoen geldig. 

Inschrijven lidmaatschappen

Klik op deze link voor het digitale inschrijfformulier.
Jonge Senioren en Senioren betalen € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Je kan via het inschrijfformulier een pasfoto toevoegen. De foto moet minimaal 300 pixels breed en 400 pixels hoog zijn (groter mag, kleiner niet). De persoon op deze foto moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn.

Acties voor nieuwe leden tijdens de zomermaanden
Maak kennis met tennis èn met Verburch Tennis. Of we in 2024 weer zomeractie's gaan organiseren zal begin mei bekend worden gemaakt.

Lid worden tijdens het lopende verenigingsjaar
Je kan ook in de loop van het verenigingsjaar lid worden. De contributie voor het restant van het jaar wordt naar rato berekend. Meer informatie hierover kan je krijgen bij de ledenadministratie. De contactgegevens staan boven aan de pagina.

KNLTB- en Tijdelijke passen
Dit zijn persoonlijke passen en mogen dus niet aan anderen worden uitgeleend om banen te reserveren.

Nieuwe leden
Meer informatie voor nieuwe leden vind je hier.

Bargeld per 1 april 2023
Ieder Senior lid betaalt € 20,- per jaar extra naast zijn contributie voor één bardienst. Door één keer bardienst te draaien kunt u dit bedrag terug verdienen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Wil Wanders bardienst@verburchtennis.nl / 06-20991098.

Contributie per 1 april 2023 (is inclusief lidmaatschap KNLTB)

Momenteel zijn de bedragen in euro’s als volgt:

Type lidmaatschapContributieBargeldTotaal
Senior - volledig lid 170 20 190
Senior - daglid 140 20 160
Jonge Senior - volledig lid 130 20 150
Junior 90    
Jeugd 70    
Jongste jeugd 25    
Rustend lid 25    
Donateur bedrag naar eigen inzicht    
Zomertennis Actie ?? / later dit jaar    

Jongste Jeugdlid
Leden die op 31 december 7 jaar of jonger zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jongste Jeugdlid. Zij mogen niet na 20.00 uur tennissen (vanaf 18.00 uur alleen onder begeleiding van een ouder).

Jeugdlid
Leden die op 31 december  8 t/m 12 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jeugdlid. Zij mogen niet na 20.00 uur tennissen (vanaf 18.00 uur alleen onder begeleiding van een ouder), met uitzondering van hen die het voortgezet onderwijs volgen.

Juniorlid
Leden die op 31 december 13 t/m 16 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Juniorlid. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Jonge Senior-volledig lid
Leden die op 31 december 17 t/m 23 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jonge Senior. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Seniorlid
Leden die op 31 december 24 jaar of ouder zijn, zijn Seniorlid. U heeft de keuze uit:

  • Senior-volledig lid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur.
  • Senior-daglid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 18.00 uur. Men mag niet deelnemen aan toernooien en competities die ’s avonds plaatsvinden, behalve de Open Toernooien en de Clubkampioenschappen.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van uw lidmaatschap voor nieuw verenigingsjaar dient UITERLIJK 31 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie binnen te zijn. Voor opzegging na 31 december zullen wij 25 euro KNLTB - en administratiekosten in rekening brengen.

Nieuwe pasfoto op uw ledenpas?
Wanneer je je pasfoto op je KNLTB-pasje wilt 'verversen' kan je een nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. Deze kan je in een envelop t.a.v. de ledenadministratie afgeven aan de bar - als het clubhuis gesloten is in de brievenbus die aan het clubhuis hangt -  (zet wel je naam en geboortedatum achterop de foto), of als jpg-bestand (tenminste 300 x 400 pixels) via de mail. In beide gevallen geldt een noodzakelijke verhouding breedte/hoogte van circa drie/vier. De persoon op deze foto moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn. Als je direct een nieuwe pas wilt zijn de kosten € 5,-. Je kan ook (zonder kosten) op je nieuwe pas wachten tot alle nieuwe passen door de KNLTB nieuw worden uitgegeven; dat kan sowieso nog een jaar duren, omdat er in april 2021 geen nieuwe ledenpassen worden uitgegeven en de huidige passen geldig blijven. 

Adreswijziging
Verhuisd? Ander (mobiel) telefoonnummer? Nieuw e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan de ledenadministratie. Zo houden wij onze ledenlijsten up-to-date!

Let op
De ledenpas is voorzien van een magneetstrip ten behoeve van de Tennisbox. Deze strip kan - net als bij de bankpasjes - beschadigen. Let er daarom op dat het pasje niet in de nabijheid van mobiele telefoons wordt opgeborgen of in aanraking komt met magnetische velden bij kassa's en dergelijke. De kosten van een vervangende pas zijn € 5,-.

Tennislessen
Deze lessen worden gegeven door onze trainers Jeroen Grootenhuis en Patrick Aalderink. Meer informatie hierover vind je hier. Lessen op onze buitenbanen worden alleen gegeven aan leden van onze tennisvereniging. 

  • Jumbo Boere Michel Vis Tweewielers John Bruinen Loonbedrijf vriendenvanverburch Duijnisveld
  • ACS Gebr Nederpel Potplanten Uithof DRV Accountants & Adviseurs Westlandse Banen Ruitenburg
  • Rumble IT Miko