Verburch Tennis is een actieve tennisvereniging, opgericht 4 juni 1980 en in de loop der jaren sterk gegroeid van 50 naar zo'n 900 leden.

Ledenadministratie

Jeannette Broch
Telefoon: 0174 – 242 672 (bij voorkeur tussen  18.00 en  19.00 uur)

Harry Kalberg
Telefoon: 070 – 397 63 26 (bij voorkeur tussen  18.00 en  19.00 uur)

Mail: ledenadministratie@verburchtennis.nl

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar van Verburch Tennis loopt van 1 april t/m 31 maart. 

Acties tijdens de zomermaanden
Vanaf 1 april hebben we een Start Tennis Actie die loopt tot en met 30 september. Daarnaast is er tijdens de zomermaanden ook het Zomertennis van juni t/m augustus. Lees hier meer.

Inschrijven
Klik op deze link voor het digitale inschrijfformulier. 
Jonge Senioren en Senioren betalen € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Wilt u na inschrijving een recente pasfoto in een gesloten envelop doen en in de brievenbus die aan het clubhuis hangt deponeren? Vermeld  a.u.b. op de achterzijde van de pasfoto uw naam en geboortedatum. Op het digitale inschrijfformulier kunt u ook een pasfoto meesturen. De foto moet minimaal 300 pixels breed en 400 pixels hoog zijn (groter mag, kleiner niet!). De persoon op deze foto moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn.  

Lid worden tijdens het lopende verenigingsjaar
U kunt ook in de loop van het verenigingsjaar lid worden. De contributie voor het restant van het jaar wordt naar rato berekend. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de ledenadministratie. De contactgegevens staan boven aan de pagina.

Nieuwe leden
Meer informatie voor nieuwe leden vindt U hier.

Bargeld per 1 april 2019
Ieder Senior lid betaalt € 15,- per jaar extra naast zijn contributie voor één bardienst. Door één keer bardienst te draaien kunt u dit bedrag terug verdienen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Wil Wanders bardienst@verburchtennis.nl / 06-20991098.

Contributie per 1 april 2019 (is inclusief lidmaatschap KNLTB)

Momenteel zijn de bedragen in euro’s als volgt:

Type lidmaatschapContributieBargeldTotaal
Senior - volledig lid 160 15 175
Senior - daglid 130 15 145
Jonge Senior - volledig lid 120 15 135
Junior 86,50    
Jeugd 66,50    
Jongste jeugd 25    
Rustend lid 25    
Donateur 10    

Jongste Jeugdlid
Leden die op 31 december 7 jaar of jonger zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jongste Jeugdlid. Zij mogen niet na 18.00 uur tennissen. Op woensdagmiddag zijn er 6 banen voor hen gereserveerd.

Jeugdlid
Leden die op 31 december  8 t/m 12 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jeugdlid. Zij mogen niet na 18.00 uur tennissen, met uitzondering van hen die het voortgezet onderwijs volgen. Op woensdagmiddag zijn er 6 banen voor hen gereserveerd.

Juniorlid
Leden die op 31 december 13 t/m 16 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Juniorlid. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Jonge Senior-volledig lid
Leden die op 31 december 17 t/m 23 jaar zijn, zijn het daaropvolgende verenigingsjaar Jonge Senior. Zij mogen het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur. 

Seniorlid
Leden die op 31 december 24 jaar of ouder zijn, zijn Seniorlid. U heeft de keuze uit:

  • Senior-volledig lid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 23.00 uur.
  • Senior-daglid: Men mag het hele verenigingsjaar tennissen tussen 09.00 en 18.00 uur. Men mag niet deelnemen aan toernooien die ’s avonds, op feestdagen of in het weekend plaatsvinden, maar wel aan de Open Toernooien , aan de clubkampioenschappen, aan toernooien door de weeks overdag en aan bepaalde KNLTB competities.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van uw lidmaatschap voor nieuw verenigingsjaar dient UITERLIJK 31 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie binnen te zijn. Voor opzegging na 31 december zullen wij 25 euro KNLTB - en administratiekosten in rekening brengen.

Nieuwe pasfoto op uw ledenpas?
Wanneer u uw pasfoto op uw KNLTB-pasje wilt 'verversen' dient u voor 15 januari  van het lopende jaar een nieuwe pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Dit kan in een envelop in de brievenbus van ons clubhuis of als jpg-bestand (tenminste 300 x 400 pixels) via de mail. In beide gevallen geldt een noodzakelijke verhouding breedte/hoogte van circa drie/vier. U kunt ook een digitale pasfoto mailen naar de ledenadministratie. De foto moet minimaal 300 pixels breed en 400 pixels hoog zijn (groter mag, kleiner niet!). De persoon op deze foto moet goed herkenbaar, scherp en duidelijk zijn.  

Adreswijziging
Verhuisd? Ander (mobiel) telefoonnummer? Nieuw e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan de ledenadministratie. Zo houden wij onze ledenlijsten up-to-date!

Let op
De ledenpas is voorzien van een magneetstrip ten behoeve van de Tennisbox. Deze strip kan - net als bij de bankpasjes - beschadigen. Let er daarom op dat het pasje niet in de nabijheid van mobiele telefoons wordt opgeborgen of in aanraking komt met magnetische velden bij kassa's en dergelijke. De kosten van een vervangende pas zijn € 5,-.

Tennislessen
Deze lessen worden gegeven door onze trainers Jeroen Grootenhuis en Patrick Aalderink. Meer informatie hierover vindt u hier. Lessen op onze buitenbanen worden alleen gegeven aan leden van onze tennisvereniging. 

  • Miko John Bruinen Loonbedrijf Makro Ruitenburg DB Telecom Duijnisveld
  • Connecting Lilies DRV Accountants & Adviseurs ACS Jumbo Boere Michel Vis Tweewielers WL Media