Vele vrijwilligers zijn thans binnen Verburch Tennis aan het werk om de vereniging gezond te houden en te laten groeien en bloeien. Daar is de vereniging heel blij mee.

Het bestuur per 29 november 2021

Ons bestuur is sinds de Algemene Ledenvergadering op 29 november op een aantal posities gewijzigd en er zijn wat  nieuwe gezichten toegevoegd. Wij hopen over niet al te lange tijd een nieuwe groepsfoto te kunnen maken en hieraan ook een voorstelrondje te kunnen koppelen. Op dit moment is dat met de huidige coronamaatregelen wat lastig. Wel voor jullie alvast de namen op een rij.

Aangezien Cort van Dijk (toen nog kandidaat-voorzitter) en Kyara Mostert zich al begin dit jaar hadden voorgesteld kan je hun verhalen onderstaand nogmaals lezen.

Voorzitter : Cort van Dijk
Secretariaat : Kyara Mostert
Penningmeester : Marco Barendse 
Technische Commissie : Monique Schoonenboom
Jeugdcommssie : vacature
Barcommissie : Ria Zwaart
Sponsorcommissie : René van der Knaap

Adviseurs
Nik van der Wel (ook ondersteuning Penningmeester)
Ria van Leeuwen


Organogram
Om wat meer duidelijkheid te geven in de onderlinge verhoudingen heeft het bestuur alle activiteiten binnen de vereniging zichtbaar gemaakt in het organogram. Hier vind je ook de contactgegevens van de diverse bestuursleden.


Statuten en reglementen

Statuten

Huishoudelijk reglement

Even voorstellen Voorzitter Cort van Dijk (mei 2021)
Mijn naam is Cort van Dijk, woon in Den Haag en ben 70 jaar. Ik ben getrouwd met Jirska en op weg naar 50 jaar huwelijk. Dus redelijk honkvast. Heb haar voor het eerst ontmoet toen we samen in het Nederlands korfbalteam speelden. We hebben een zoon van 42 en een dochter van 38. Ik ben een mensenmens en vind het leuk met een groep mensen resultaten te behalen. Het resultaat gaat bij mij altijd boven het individu. Verder vind ik van belang dat binnen een (vrijwilligers) organisatie de taken op een duidelijke wijze worden verdeeld en dat afspraken worden nagekomen. Ook een verenigingsplan is voor mij van belang om te weten waar je met elkaar naar toe wilt gaan.

Enkele jaren geleden was ik secretaris van Verburch Tennis. Die rol heb ik in mijn vroegere werkzame leven uitgebreid vervuld binnen de energie- en telecomwereld. Langzamerhand ben ik toegegroeid naar een meer sturende rol. Ik ben gestopt als secretaris omdat ik vanuit deze rol te weinig affiniteit met de vereniging kon ontwikkelen. Overigens heb ik toen veel geleerd en overgenomen van Anita Kamp, die als een echte motor binnen de vereniging werkzaam is geweest. Nu de voorzittersrol beschikbaar was heb ik mij gemeld bij Marco Barendse en Ria van Leeuwen. Ik ben eerder twee jaar lid geweest van Verburch Tennis en was toen ook secretaris. Sinds januari 2021 ben ik opnieuw lid geworden. Ik probeer twee keer per week te tennissen. Dat doe ik vooralsnog met een aantal oudjes van mijn korfbalvereniging. Met een aantal van hen ben ik al meer dan 40 jaar bevriend. Daarnaast tennis ik met Jirska bij Verburch. Geen wedstrijd, maar gewoon lekker slaan.

Werken? Haha. Dat is alweer lange tijd geleden. Ik ben in het verleden actief geweest in de wereld van de energie, telecom, IT (kunstmatige intelligentie), sport en dierenasiel. In de sport heb ik een aantal jaren gewerkt bij de KNVB, waar ik leiding heb gegeven aan de Academie, de opleidingspoot met een jaarlijkse uitstroom van 5000 trainers en 7000 scheidsrechters. Naast mijn toekomstige rol als voorzitter (uiteraard pas na mijn eventuele verkiezing in het najaar) ben ik op dit moment voorzitter van de Raad van Toezicht van het Haags Dierencentrum en lid van de Reglementscommissie van het korfbalverbond. Daarnaast speel ik piano en hoop ik na de coronatijd mijn leraar in Nijmegen weer te kunnen bezoeken. Hij is verhuisd. Vandaar. Verder verdiep ik mij in geschiedenis en muziekgeschiedenis.

Ik heb nog niet eerder iets gedaan in de tenniswereld, maar wel in de korfbalwereld. Ik ben verenigingsvoorzitter geweest in Amsterdam en Den Haag. Bij het korfbalverbond ben ik 12 lid geweest van het Bondsbestuur, waarvan 10 jaar als voorzitter.  Na de coronatijd wil ik kennis maken met het verenigingskader en luisteren wat er zo al speelt binnen Verburch Tennis. Vervolgens proberen een verenigingsplan in nauwe samenwerking met dit kader op te stellen. Dit plan moet leiden tot uitdagingen, waaraan we dan samen gaan werken. De nieuwe secretaris Kyara Mostert zal dit coördineren. Ik kan nu nog niet echt zeggen wat ik zou willen verbeteren, want dan moet ik eerst weten hoe het verenigingskader in elkaar steekt en wat hun wensen zijn. Er gebeurt ontzettend veel goeds binnen de vereniging en vele vrijwilligers dragen hun steentje bij. Dat moet vooral zo blijven. Wel moet je met elkaar oppassen voor het vergrijzen van deze vrijwilligers. Soms stopt een hele groep tegelijk als er iemand mee ophoudt. Dus ook al gaat het nu goed, het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid is een noodzaak voor elke vereniging, dus ook voor Verburch Tennis. Ik hoop dat alle leden met plezier blijven tennissen en zich realiseren dat er vele vrijwilligers nodig zijn om een leden voor leden vereniging te blijven. 

Even voorstellen secretariaat Kyara Mostert (mei 2021)
Mijn naam is Kyara en ik ben 24 jaar oud. Ik woon sinds een jaar samen met mijn vriend Dian in de nieuwbouwwijk Vroondaal in Den Haag, sinds kort ook met onze pup Balou. In het dagelijks leven werk ik bij NS als Teammanager, waarbij ik met veel plezier een team van 25 Hoofdconducteurs aanstuur. Naast mijn werk ben ik graag aan het sporten, op de tennisbaan, racefiets of hardlopen. Daarnaast hou ik van een avondje gezelligheid met vrienden en familie. Mijn ouders tennissen al jaren bij Verburch en zo ben ik drie jaar geleden gestart met een zomertennis abonnement. Al snel heb ik mijn vriend ook enthousiast gekregen en zijn we samen lid geworden. Ondertussen zijn we wekelijks op het veld te vinden, vaak op zondag.

Aangezien ik het belangrijk vind om bij een vereniging ook mijn steentje bij te dragen ben ik in contact gekomen met Susan. Uiteindelijk ben ik mij gaan oriënteren of de openstaande plek van secretaris misschien iets voor mij zou zijn. Na de ledenvergadering 2020 ben ik hiermee gestart en afgelopen maand heb ik definitief besloten deze rol te gaan vervullen. Verburch zie ik als een gezellige vereniging met ontzettend veel mensen die zich inzetten op allerlei vlakken. Als nieuwe jonge toevoeging in het dagelijkse bestuur zal ik mij vooral gaan richten op vernieuwing, zodat we als vereniging met de tijd mee blijven gaan en ook jongeren mensen blijven aantrekken. Hierin vind ik het belangrijk om naar de wensen van huidige leden te luisteren zodat we allemaal blijven genieten van een potje tennis op ons mooie park.

Hopelijk tot snel op de tennisbaan of weer met een drankje in het nieuwe clubhuis of terras! 

 

  • Rumble IT John Bruinen Loonbedrijf Miko Michel Vis Tweewielers Duijnisveld
  • ACS Jumbo Boere Makro Ruitenburg Westlandse Banen DRV Accountants & Adviseurs
  • Connecting Lilies